O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่3

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,สังคม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาคือประเทศใด
  สเปน
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  โปรตุเกส
2. บุคคลในข้อใดเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์
  โยฮัน เคปเลอร์
  กาลิเลโอ กาลิเลอิ
  นิโคลัส คอเปอร์นิคัส
  เซอร์ไอแซค นิวตัน
3. เหตุการณ์สำคัญในข้อใดที่เป็นผลให้ชาวยุโรปประสบความสำเร็จในการเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป
  สงครามโลกครั้งที่ 1
  สงครามครูเสด
  การล่าอาณานิคม
  การปฏิวัติอุตสาหกรรม
4. การปฏิรูปศาสนาในทวีปยุโรปก่อให้เกิดผลตามข้อใด
  ศาสนาคริสต์มีรากฐานมั่นคงมากยิ่งขึ้น
  สันตะปาปามีอำนาจทางการเมืองมากยิ่งขึ้น
  ศาสนาคริสต์ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย
  มีศาสนิกชนหันมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้น
5. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย
  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
  กัปตันเจมส์ คุก
  อเมริโก เวสปุซซี
  วาสโก ดา กามา
6. ข้อใดเป็นผลกระทบที่ชาติยุโรปได้รับจากสงครามครูเสด
  สูญเสียเมืองท่าที่สำคัญบริเวณชายฝั่ง
  ประชาชนชาวยุโรปถูกจับเป็นแรงงาน
  ไม่สามารถขยายเส้นทางการค้ากับดินแดนตะวันออกทางบกได้
  บ้านเมืองและสถาปัตยกรรมถูกทำลายได้รับความเสียหาย
7. ผลงานในข้อใดที่เกิดขึ้นในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  หนังสือเรื่องยูโทเปีย
  มหากาพย์กิลกาเมซ
  โคลอสเซียม
  วิหารพาร์เทนอน
8. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  จำนวนประชากรลดลง
  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
  การขาดแคลนแรงงาน
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
9. การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลตามข้อใด
  ทรัพยากรธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น
  ความต้องการแรงงานมีเพิ่มมากขึ้น
  สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น
  การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างกว้างขวาง
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสงครามครูเสด
  เป็นสงครามระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
  เป็นสงครามที่มีระยะเวลายาวนานประมาณ 400 ปี
  เป็นสงครามระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม
  เป็นสงครามที่แข่งขันกันเพื่อขยายอำนาจทางการค้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile