O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1

, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวข้อใดสำคัญที่สุด
  การรักษาความสะอาด
  การพักผ่อนนอนหลับ
  การรับประทานอาหาร
  การป้องกันโรค
2. การออกกำลังกายในข้อใดก่อให้เกิดอันตรายต่อกระดูกน้อยที่สุด
  ยกน้ำหนัก
  ยิมนาสติก
  เต้นแอโรบิก
  บาร์เดี่ยวต่างระดับ
3. การเสริมสร้างระบบกระดูกด้วยวิธีใดที่มีส่วนช่วยให้ระบบกระดูกมีความแข็งแรง
  การอยู่ในที่ร่มเป็นประจำ
  การทานปลาเล็กปลาน้อย
  การยกของหนักๆ
  การเล่นโลดโผน
4. การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีใดเหมาะสมที่สุด
  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย เสริมด้วยผักและผลไม้ทุกมื้อ
  การละเลยในการไม่ตรวจสุขภาพประจำปี เพราะคิดว่าร่างกายแข็งแรงดีอยู่
  การนอนหลับกลางวัน เพื่อทดแทนการนอนหลับในเวลากลางคืน
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในช่วงเช้า ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง
5. ข้อใดเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพในขั้นของการประเมินปัญหา
  การรู้ว่าตนเองอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
  การพิจารณาสุขภาพของตนเองว่าแข็งแรงหรือไม่
  การผ่อนคลายความเครียดด้วยการนวด
  การไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา
6. ข้อใดไม่ใช่วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องหลังจากการตากฝน
  เมื่อตากฝนแล้วควรรีบทำความสะอาดเท้าทันที
  เมื่ออาบน้ำแล้วควรโรยแป้งฝุ่นเพื่อลดความชื้น
  เมื่อตากฝนแล้วไม่ควรรีบอาบน้ำทันที
  ควรรีบถอดเสื้อผ้าทันทีเมื่อกลับถึงที่พัก
7. ข้อใดคือการรับประทานอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด
  งดอาหารบางมื้อ
  เคี้ยวอาหารให้ละเอียด
  รับประทานอาหารจุกจิก
  เลือกรับประทานอาหารแต่ที่ตนเองชอบ
8. กล้ามเนื้อมีหน้าที่และการทำงานคล้ายกระดูกในเรื่องใด
  การทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูกสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกเท่านั้น
  มีส่วนช่วยในการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
  สามารถผลิตความเย็นให้แก่ร่างกายได้
  รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
9. ข้อใดสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเองได้อย่างถูกต้อง
  ไม่จำเป็นต้องดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เพราะทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลสุขภาพของตน

  อยู่แล้ว
  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วย เราควรเรียกผู้อื่นให้มาช่วยเหลือก่อนเสมอ
10. เพราะเหตุใดผิวหนังกำพร้าบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าจึงมีความหนามากที่สุด
  เป็นอวัยวะที่ต้องใช้งานมากที่สุด
  ป้องกันไม่ให้กระดูกอ่อนแตก
  เป็นที่ยึดเกาะของเนื้อเยื่อต่างๆ
  ป้องกันการถูกกระแทก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile