แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อต่อไปนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ยกเว้นข้อใด
  การเบนหาแสงของต้นผักบุ้ง
  การหุบใบของไมยราบเมื่อถูกสัมผัส
  รากของพืชเจริญเข้าหาศูนย์กลางของพืช
  การที่ใบไม้ไหวเมื่อถูกลมพัด
2. ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณูนั้น ละอองเรณูถูกพัดพาไปได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ ยกเว้น
  ลม
  แมลง
  ดิน
  น้ำ
3. พืชจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆในสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  แสง
  ลม
  สัมผัส
  แรงโน้มถ่วงของโลก
4. ดอกไม้ที่มีการถ่ายละอองเรณูโดยแมลง มักมีลักษณะอย่างไร
  ดอกขนาดเล็ก มีสีสันสวยงาม และมีกลิ่นไม่หอม
  ดอกขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม และกลิ่นหอม
  ดอกขนาดเล็ก สีไม่สะดุดตา และกลิ่นไม่หอม
  ดอกขนาดใหญ่ กลิ่นหอม และไม่มีน้ำหวาน
5. การถ่ายละอองเรณูหมายถึงข้อใด
  การที่ละอองเกสรตัวผู้ตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย
  การที่ละอองเกสรเพศผู้งอกที่เกสรเพศเมีย
  การที่สเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่ในรังไข่
  การที่ละอองเกสรเพศผู้งอกเป็นหลอดแล้วสเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่
6. หากต้องการขยายพันธุ์กล้วย ควรใช้วิธีใดที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมมากที่สุด
  การแยกหน่อ
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การเพาะเมล็ด
  การใช้ลำต้นใต้ดิน
7. เมื่อดอกไม้เกิดการปฏิสนธิกลีบเลี้ยงจะเหี่ยวแห้งและหลุดไปแต่มีพืชบางชนิดกลีบเลี้ยงยังอยู่ คือข้อใด
  มังคุด
  มะนาว
  แตงกวา
  ขนุน
8. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของพืช
  ความสูง
  น้ำหนัก
  ขนาด
  ใบมีสีเขียว
9. อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีลักษณะอย่างไร
  เป็นของเหลวใส
  เป็นวุ้น
  เป็นของเหลวหนืด
  เป็นเม็ด
10. พืชชนิดใดที่มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
  ไผ่
  เฟิร์น
  มันเทศ
  กระเทียม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile