แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของพืช
  ความสูง
  น้ำหนัก
  ขนาด
  ใบมีสีเขียว
2. ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณูนั้น ละอองเรณูถูกพัดพาไปได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ ยกเว้น
  ลม
  แมลง
  ดิน
  น้ำ
3. ดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศเหมือนกันในข้อใด
  มีรังไข่และกลีบดอก
  มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง
  มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
  มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้
4. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ลูกมีโอกาสแตกต่างไปจากพ่อแม่มากที่สุด
  มะม่วงที่เจริญไปจากกิ่งตอน
  ขนุนที่เจริญไปจากการเพาะเมล็ด
  พารามีเซียมที่แบ่งตัวออกเป็น 2 ตัวเท่าๆ กัน
  ต้นชบาที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำ
5. ถ้าต้องการมะม่วงพันธุ์ที่แปลกไปจากเดิมวิธีการที่จะทำได้ คือข้อใด
  ต่อตา
  ตอนกิ่ง
  เพาะเมล็ด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
6. อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีลักษณะอย่างไร
  เป็นของเหลวใส
  เป็นวุ้น
  เป็นของเหลวหนืด
  เป็นเม็ด
7. เนื้อของผลไม้ที่ใช้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นส่วนใด
  ไข่
  รังไข่
  ยอดเกสรเพศเมีย
  ฐานรองดอก
8. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณู
  เกิดขึ้นภายในดอกเดียวกันเท่านั้น
  เกิดข้ามดอก
  เกิดข้ามต้น
  ผิดทุกข้อ
9. การถ่ายละอองเรณูจะเกิดขึ้นในช่วงใด
  กลางวันเท่านั้น
  กลางคืนเท่านั้น
  ช่วงเช้าเท่านั้น
  ทั้งกลางวันและกลางคืน
10. พืชชนิดใดที่มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
  ไผ่
  เฟิร์น
  มันเทศ
  กระเทียม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile