แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การถ่ายละอองเรณูจะเกิดขึ้นในช่วงใด
  กลางวันเท่านั้น
  กลางคืนเท่านั้น
  ช่วงเช้าเท่านั้น
  ทั้งกลางวันและกลางคืน
2. ถ้าต้องการมะม่วงพันธุ์ที่แปลกไปจากเดิมวิธีการที่จะทำได้ คือข้อใด
  ต่อตา
  ตอนกิ่ง
  เพาะเมล็ด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. การขยายพันธุ์พืชวิธีใดที่ได้ต้นไม้ใหม่ปริมาณมากที่สุดภายในเวลาอันจำกัด
  การติดตา
  การผสมเกสร
  การตอนกิ่ง
  การเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. พืชชนิดใดที่มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
  ไผ่
  เฟิร์น
  มันเทศ
  กระเทียม
5. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ลูกมีโอกาสแตกต่างไปจากพ่อแม่มากที่สุด
  มะม่วงที่เจริญไปจากกิ่งตอน
  ขนุนที่เจริญไปจากการเพาะเมล็ด
  พารามีเซียมที่แบ่งตัวออกเป็น 2 ตัวเท่าๆ กัน
  ต้นชบาที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำ
6. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของพืช
  ความสูง
  น้ำหนัก
  ขนาด
  ใบมีสีเขียว
7. หากต้องการขยายพันธุ์กล้วย ควรใช้วิธีใดที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมมากที่สุด
  การแยกหน่อ
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การเพาะเมล็ด
  การใช้ลำต้นใต้ดิน
8. พืชจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆในสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  แสง
  ลม
  สัมผัส
  แรงโน้มถ่วงของโลก
9. อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีลักษณะอย่างไร
  เป็นของเหลวใส
  เป็นวุ้น
  เป็นของเหลวหนืด
  เป็นเม็ด
10. ข้อต่อไปนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ยกเว้นข้อใด
  การเบนหาแสงของต้นผักบุ้ง
  การหุบใบของไมยราบเมื่อถูกสัมผัส
  รากของพืชเจริญเข้าหาศูนย์กลางของพืช
  การที่ใบไม้ไหวเมื่อถูกลมพัด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile