แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อดอกไม้เกิดการปฏิสนธิกลีบเลี้ยงจะเหี่ยวแห้งและหลุดไปแต่มีพืชบางชนิดกลีบเลี้ยงยังอยู่ คือข้อใด
  มังคุด
  มะนาว
  แตงกวา
  ขนุน
2. เนื้อของผลไม้ที่ใช้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นส่วนใด
  ไข่
  รังไข่
  ยอดเกสรเพศเมีย
  ฐานรองดอก
3. ดอกไม้ที่มีการถ่ายละอองเรณูโดยแมลง มักมีลักษณะอย่างไร
  ดอกขนาดเล็ก มีสีสันสวยงาม และมีกลิ่นไม่หอม
  ดอกขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม และกลิ่นหอม
  ดอกขนาดเล็ก สีไม่สะดุดตา และกลิ่นไม่หอม
  ดอกขนาดใหญ่ กลิ่นหอม และไม่มีน้ำหวาน
4. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณู
  เกิดขึ้นภายในดอกเดียวกันเท่านั้น
  เกิดข้ามดอก
  เกิดข้ามต้น
  ผิดทุกข้อ
5. เมล็ดพืชเจริญมาจากส่วนใดของดอกไม้
  รังไข่
  ยอดเกสรเพศเมีย
  ฐานรองดอก
  ออวุล
6. การถ่ายละอองเรณูจะเกิดขึ้นในช่วงใด
  กลางวันเท่านั้น
  กลางคืนเท่านั้น
  ช่วงเช้าเท่านั้น
  ทั้งกลางวันและกลางคืน
7. ดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศเหมือนกันในข้อใด
  มีรังไข่และกลีบดอก
  มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง
  มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
  มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้
8. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของพืช
  ความสูง
  น้ำหนัก
  ขนาด
  ใบมีสีเขียว
9. หากต้องการขยายพันธุ์กล้วย ควรใช้วิธีใดที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมมากที่สุด
  การแยกหน่อ
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การเพาะเมล็ด
  การใช้ลำต้นใต้ดิน
10. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ลูกมีโอกาสแตกต่างไปจากพ่อแม่มากที่สุด
  มะม่วงที่เจริญไปจากกิ่งตอน
  ขนุนที่เจริญไปจากการเพาะเมล็ด
  พารามีเซียมที่แบ่งตัวออกเป็น 2 ตัวเท่าๆ กัน
  ต้นชบาที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile