วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นคำประสมที่เกิดจากคำวิเศษณ์ประสมกับคำวิเศษณ์
  เขียวหวาน
  ต้มจืด
  ตามลำพัง
  เพื่อนฝูง
2. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการสร้างนิสัยที่ดีในการอ่าน
  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  จดบันทึกข้อความ ข้อคิดที่มีประโยชน์
  รวบรวมสมาธิในการอ่าน
  อ่านทุกที่แม้ขณะนั่งรถ
3. ข้อใด ไม่ใช่ สำนวนสุภาษิตที่สอนให้คนรู้จักประมาณ
  อย่าใฝ่ตนให้เกิน
  มีสินอย่าอวดมั่ง
  รักตนกว่ารักทรัพย์
  อย่ารักถ้ำกว่าเรือน
4. "ความสะอาดสามารถบันดาลสุข ..............." คำประพันธ์วรรคที่ ๒ ข้อใดถูกต้อง
  เพิ่มสุขภาพอนามัยให้สดใส
  ให้หมดทุกข์หมดโศกหมดเศร้าหมอง
  เปรียบประดุจเมืองสวรรค์เขาสร้างสรรค์
  สุดประเสริฐหาที่ไหนไม่ได้หนา
5. “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” ข้อความนี้ใช้คำใดเป็นคำเปรียบเทียบ
  มี
  เหมือน
  อยู่
  นับ
6. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด – สะ – หมาด
  อักษรสมัย อ่านว่า อัก – สอน – ระ – สะ - ไหม
  ราชธิดา อ่านว่า ราด – ทิ - ดา
  ลักเพศ อ่านว่า ลัก – เพด
7. จากข้อความในข้อ ๓ มีพยางค์ที่เล็กที่สุดมีกี่คำ
  ๕ คำ
  ๘ คำ
  ๑๐ คำ
  ๑๓ คำ
8. ข้อใดเป็นการนำคำซ้ำมาซ้อนกัน
  เล่นหูเล่นตา
  กล้าได้กล้าเสีย
  เดินไปเดินมา
  หลับๆ ตื่นๆ
9. สัมผัสสระข้อใดจับคู่ถูกต้อง
  ศิษย์ - นิด
  คร้าน - เพียง
  ความ - มา
  เสียง - เหมา
10. “ชมผกาจำปาจำปี กุหลาบ ราตรี พยอม อังกาบทั้งกรรณิการ์” จากข้อความนี้มีคำใดที่มี ๓ พยางค์
  ชมผกา
  จำปาจำปี
  กรรณิการ์
  พยอม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile