เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกโดยแสดงบนวัสดุพื้นราบ โดยการย่อส่วนให้มีขนาดตามที่ต้องการและกำหนดสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆไว้ด้วย หมายถึงข้อใด
  ลูกโลก
  แผนที่
  การพยากรณ์อากาศ
  ภาพถ่ายทางอากาศ
2. สัญลักษณ์สีใดในแผนที่แสดงถึงพื้นน้ำ
  สีดำ
  สีน้ำเงิน
  สีเขียว
  สีน้ำตาล
3. การกำหนดพิกัดของแผนที่ใช้สิ่งใดเป็นเครื่องมือ
  ประเทศอังกฤษ
  ขั้วโลกเหนือ
  ค่าละติจูดและค่าลองจิจูด
  เส้นศูนย์สูตร
4. แผนที่ไม่มีประโยชน์ในด้านใด
  ด้านการสำรวจแหล่งธรรมชาติ
  ด้านการเดินทาง
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านสุขภาพ
5. ด้านบนของแผนที่คือทิศใด
  ใต้
  ตะวันออก
  เหนือ
  ตะวันตก
6. แผนที่แสดงลักษณะความแตกต่างของอากาศต่างๆในพื้นที่ต่างๆ หมายถึงแผนที่ชนิดใด
  แผนที่เศรษฐกิจ
  แผนที่เขตอากาศ
  แผนที่ทางหลวง
  แผนที่รัฐกิจ
7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสีที่ใช้ในแผนที่
  สีครามใช้แทนพื้นน้ำ
  สีน้ำตาลใช้แทนความสูงในระดับต่าง ๆ
  สีเขียวใช้แทนพื้นที่ราบลุ่ม
  สีดำแทนสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
8. สัญลักษณ์สีใดในแผนที่แสดงถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
  สีดำ
  สีแดง
  สีเขียว
  สีน้ำตาล
9. แผนที่ซึ่งได้รวบรวมแผนที่หลายฉบับไว้ในเล่มเดียวกัน มีชื่อเรียกตามข้อใด
  แผนที่เล่ม
  แผนที่รวม
  แผนที่ชุด
  แผนที่เอนกประสงค์
10. ในแผนที่ทั่ว ๆ ไป ไม่มีสัญลักษณ์แทนสิ่งใด
  ทางรถไฟ
  แม่น้ำ
  ร้านอาหาร
  โรงเรียน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile