เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสีที่ใช้ในแผนที่
  สีครามใช้แทนพื้นน้ำ
  สีน้ำตาลใช้แทนความสูงในระดับต่าง ๆ
  สีเขียวใช้แทนพื้นที่ราบลุ่ม
  สีดำแทนสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
2. อุปกรณ์ที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกโดยแสดงบนวัสดุพื้นราบ โดยการย่อส่วนให้มีขนาดตามที่ต้องการและกำหนดสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆไว้ด้วย หมายถึงข้อใด
  ลูกโลก
  แผนที่
  การพยากรณ์อากาศ
  ภาพถ่ายทางอากาศ
3. สัญลักษณ์สีใดในแผนที่แสดงถึงพื้นน้ำ
  สีดำ
  สีน้ำเงิน
  สีเขียว
  สีน้ำตาล
4. แผนที่ซึ่งได้รวบรวมแผนที่หลายฉบับไว้ในเล่มเดียวกัน มีชื่อเรียกตามข้อใด
  แผนที่เล่ม
  แผนที่รวม
  แผนที่ชุด
  แผนที่เอนกประสงค์
5. แผนที่แสดงลักษณะความแตกต่างของอากาศต่างๆในพื้นที่ต่างๆ หมายถึงแผนที่ชนิดใด
  แผนที่เศรษฐกิจ
  แผนที่เขตอากาศ
  แผนที่ทางหลวง
  แผนที่รัฐกิจ
6. แผนที่ไม่มีประโยชน์ในด้านใด
  ด้านการสำรวจแหล่งธรรมชาติ
  ด้านการเดินทาง
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านสุขภาพ
7. ในแผนที่ทั่ว ๆ ไป ไม่มีสัญลักษณ์แทนสิ่งใด
  ทางรถไฟ
  แม่น้ำ
  ร้านอาหาร
  โรงเรียน
8. สัญลักษณ์สีใดในแผนที่แสดงถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
  สีดำ
  สีแดง
  สีเขียว
  สีน้ำตาล
9. การกำหนดพิกัดของแผนที่ใช้สิ่งใดเป็นเครื่องมือ
  ประเทศอังกฤษ
  ขั้วโลกเหนือ
  ค่าละติจูดและค่าลองจิจูด
  เส้นศูนย์สูตร
10. ด้านบนของแผนที่คือทิศใด
  ใต้
  ตะวันออก
  เหนือ
  ตะวันตก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile