มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการเกิดความเครียด
  ทำให้ขาดสมาธิ
  ทำให้หิวบ่อยๆ
  ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย
  ทำให้การเรียนตกต่ำ
2. การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาความเครียดได้อย่างไร
  ทำให้ตนเองมีคุณค่า
  ทำให้มีคนช่วยแก้ไขปัญหา
  ทำให้ตนเองมีความเข้มแข็ง
  ทำให้ไม่มีเวลาทะเลาะกับผู้อื่น
3. ถ้าต้องจุดธูปเทียนไหว้พระ ควรทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย
  ปักธูปเทียนในกล่องที่มีฝาครอบ
  นำธูปเทียนแช่น้ำหลังไหว้พระเสร็จ
  รอให้ธูปเทียนดับสนิทก่อนไปทำกิจกรรมอื่น
  ใช้ธูปเทียนโดยไม่ต้องจุดไฟ
4. ถ้าพบน้องนอนหลับและเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ควรทำอย่างไร
  ปลุกน้องให้ลุกมาดูโทรทัศน์
  ปิดโทรทัศน์และถอดปลั๊กให้เรียบร้อย
  ไปบอกพ่อแม่ว่าน้องลืมปิดโทรทัศน์
  ไม่สนใจ แล้วเดินผ่านไป
5. สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  ปิกนิก
  ออกกำลังกาย
  เต้นแอโรบิก
  ฝึกยิงปืน
6. ถ้านักเรียนกินยาตามที่แพทย์สั่ง แล้วเกิดอาการอาเจียน ควรทำอย่างไร
  หยุดกินยา แล้วไปพบแพทย์
  หยุดกินยา แล้วไปแจ้งตำรวจ
  ไปซื้อยาชนิดอื่นจากเภสัชกร
  นำยาไปให้คนอื่นทดลองกิน
7. ถ้าเพื่อนต่อว่าที่นักเรียนเล่นในห้องเรียน และเกิดเสียงดัง นักเรียนควรทำอย่างไร
  ไม่สนใจ แล้วเล่นต่อไป
  ไม่ทำเสียงดัง แต่ยังเล่นต่อ
  ไปฟ้องครูว่าเพื่อนต่อว่า
  ขอโทษ แล้วไปเล่นที่สนามแทน
8. การถูกเหยียดหยาม ส่งผลเสียอย่างไรต่อผู้ถูกเหยียดหยาม
  ทำให้ขาดอิสระ
  ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
  ทำให้ไม่มีใครอยากคบด้วย
  ทำให้พ่อแม่เกลียดชัง
9. การใช้สารเสพติดชนิดใดที่ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง
  สุรา
  บุหรี่
  ยาบ้า
  เฮโรอีน
10. การเล่นกีฬากับเพื่อน นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีประโยชน์ตรงกับข้อใด
  ทำให้เพื่อนๆ นับถือ
  ทำให้เรียนหนังสือเก่ง
  ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
  ฝึกให้มีความรับผิดชอบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile