แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อเกิดความเครียดควรหาวิธีการแก้ไขอย่างไร
  อยู่เงียบๆ ไม่พูดคุยกับใคร
  หาคนที่ไว้ใจได้และขอคำปรึกษา
  พยายามไม่นึกถึงปัญหานั้น
  พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่ให้ผลระยะยาวคือวิธีใด
  การฝึกจิต
  การใช้จินตนาการ
  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  การใช้เทคนิคคลายเครียด
3. ข้อใดเป็นความหมายของการมองโลกในแง่ดี
  มักลืมของอยู่เสมอ
  เป็นมิตรกับบุคคลรอบข้าง
  ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
  เลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนกับตนเอง
4. การออกกำลังกายในข้อใดถือว่าถูกต้อง
  คนสูงอายุควรงดการออกกำลังกาย
  ออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ ๒ ชั่วโมง
  ออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที
  ออกกำลังกายนานๆ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง
5. WHO (องค์การอนามัยโลก) ประกาศให้ปีใดเป็นปีสุขภาพจิตสากล
  ค.ศ. ๒๐๐๐
  ค.ศ. ๒๐๐๑
  ค.ศ. ๒๐๐๒
  ค.ศ. ๒๐๐๓
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนั่งสมาธิขั้นสูงสุดคือข้อใด
  มีสุขภาพจิตดี
  มีสุขภาพกายและจิตดี
  การทำงานมีประสิทธิภาพดี
  พบกับความสุขที่แท้จริง
7. ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดีจะเป็นเช่นไร
  ใบหน้าเฉยๆ
  ชอบคุยกับเพื่อนๆ
  ทำงานอยู่ตลอดเวลา
  เก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ
8. การรู้จักและเข้าใจตนเองมีลักษณะเป็นอย่างไร
  อภัยเมื่อผู้อื่นทำผิด
  ยอมรับเมื่อตัวเองทำผิด
  พยายามปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
  ยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของตน
9. การฝึกจิตวิธีใดเหมาะสมที่สุด
  การนั่ง
  การทำสมาธิ
  การนับ ๑ - ๑๐
  การออกกำลังกาย
10. เมื่อเกิดอาการเครียดระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงเนื่องมาจากอวัยวะใด
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมหมวกไต
  ตับอ่อน
  ปอด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile