แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่ให้ผลระยะยาวคือวิธีใด
  การฝึกจิต
  การใช้จินตนาการ
  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  การใช้เทคนิคคลายเครียด
2. ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดีจะเป็นเช่นไร
  ใบหน้าเฉยๆ
  ชอบคุยกับเพื่อนๆ
  ทำงานอยู่ตลอดเวลา
  เก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ
3. ข้อใดเป็นความหมายของการมองโลกในแง่ดี
  มักลืมของอยู่เสมอ
  เป็นมิตรกับบุคคลรอบข้าง
  ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
  เลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนกับตนเอง
4. เมื่อเกิดอาการเครียดระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงเนื่องมาจากอวัยวะใด
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมหมวกไต
  ตับอ่อน
  ปอด
5. WHO (องค์การอนามัยโลก) ประกาศให้ปีใดเป็นปีสุขภาพจิตสากล
  ค.ศ. ๒๐๐๐
  ค.ศ. ๒๐๐๑
  ค.ศ. ๒๐๐๒
  ค.ศ. ๒๐๐๓
6. การรู้จักและเข้าใจตนเองมีลักษณะเป็นอย่างไร
  อภัยเมื่อผู้อื่นทำผิด
  ยอมรับเมื่อตัวเองทำผิด
  พยายามปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
  ยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของตน
7. การออกกำลังกายในข้อใดถือว่าถูกต้อง
  คนสูงอายุควรงดการออกกำลังกาย
  ออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ ๒ ชั่วโมง
  ออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที
  ออกกำลังกายนานๆ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนั่งสมาธิขั้นสูงสุดคือข้อใด
  มีสุขภาพจิตดี
  มีสุขภาพกายและจิตดี
  การทำงานมีประสิทธิภาพดี
  พบกับความสุขที่แท้จริง
9. การฝึกจิตวิธีใดเหมาะสมที่สุด
  การนั่ง
  การทำสมาธิ
  การนับ ๑ - ๑๐
  การออกกำลังกาย
10. เมื่อเกิดความเครียดควรหาวิธีการแก้ไขอย่างไร
  อยู่เงียบๆ ไม่พูดคุยกับใคร
  หาคนที่ไว้ใจได้และขอคำปรึกษา
  พยายามไม่นึกถึงปัญหานั้น
  พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile