ภาษาไทย2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  มา ออกเสียง สามัญ
  นะ ออกเสียง ตรี
  คะ ออกเสียง ตรี
  ซิ ออกเสียง โท
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  จาก มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ ปา
  แสร้ง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ กล้า
  ท่อง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ จำ
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดเป็นการออกเสียงแบบไม่เน้นพยางค์แรก
  กราบพระ
  ธนาคาร
  ปราบปราม
  ปาดเหงื่อ
4. ข้อใดเป็นคำสนธิ
  สิงหาคม
  กิจการ
  วารสาร
  ราชวัง
5. ข้อใดเป็นคำซ้ำ
  ไวไว
  นานา
  จะจะ
  เรื่อยเรื่อย
6. ข้อใดมีพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงมากกว่า 2 คำ
  สวัสดี สัตย์ ปรารถนา มิตร
  สุข สงค์ ปราชญ์ ถนอม
  เศรษฐี หลบ กลบ มลาย
  สร้อยยุทธ ละลาย พระ
7. " ล้วนทองคำทำคั่นกั้นฝา " มีคำเป็นทั้งหมดกี่คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
  7 คำ
8. ข้อใดกล่าวถึงคำสมาสผิด
  เอาคำบาลี - สันสกฤตมารวมกัน
  เอาคำขยายวางหน้าคำนาม
  เวลาอ่านต้องใส่สระ อำ เพื่อแผลงคำ
  ห้ามใส่การันต์ระหว่างคำ
9. " คำโทโทษ " หมายถึงข้อใด
  คำที่มีรูปไม้โทร แต่สะกดผิด
  คำที่มีรูปไม้โท
  คำที่มีรูปไม้เอก แต่อ่านออกเสียงโท
  คำที่ไม่มีวรรณยุกต์แต่อ่านออกเสียงโท
10. ข้อใดคือโครงสร้างทองคำประสมแบบ คำนาม+คำวิเศษณ์
  พ่อตา
  ลูกเลี้ยง
  ถือดี
  ทองแดง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile