ภาษาไทย2

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงคำสมาสผิด
  เอาคำบาลี - สันสกฤตมารวมกัน
  เอาคำขยายวางหน้าคำนาม
  เวลาอ่านต้องใส่สระ อำ เพื่อแผลงคำ
  ห้ามใส่การันต์ระหว่างคำ
2. ข้อใดคือโครงสร้างทองคำประสมแบบ คำนาม+คำวิเศษณ์
  พ่อตา
  ลูกเลี้ยง
  ถือดี
  ทองแดง
3. ข้อใดเป็นคำช้อนทุกคำ
  บ้านเรือน มืดค้ำ มองเห็น
  ชั่วดี ทำทายัง ถี่ห่าง
  หักโหม เฮฮา ไปไหน
  แข็งแรง คุณค่า ขายของ
4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  มา ออกเสียง สามัญ
  นะ ออกเสียง ตรี
  คะ ออกเสียง ตรี
  ซิ ออกเสียง โท
5. คำที่เกิดจากการเอาคำ 2 คำ ที่มีความหมายต่างกันมารวมกัน เพื่อให้เกิดความหมายใหม่ โดยมีเค้าความหมายเดิม หมายถึงข้อใด
  คำซ้อน
  คำซ้ำ
  คำประสม
  คำสนธิ
6. ข้อใดเป็นพยางค์ปิดทุกพยางค์
  ไฟดับ
  อำลา
  หมูอ้วน
  ข้อสอบ
7. ข้อใดมีพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงมากกว่า 2 คำ
  สวัสดี สัตย์ ปรารถนา มิตร
  สุข สงค์ ปราชญ์ ถนอม
  เศรษฐี หลบ กลบ มลาย
  สร้อยยุทธ ละลาย พระ
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็น อดิพจน์
  อากาศอบอ้าว
  จะรักกันไปจนฟ้าดินสลาย
  อารมณ์แบบนี้มันเปลี่ยวใจ
  รอแค่อึดใจเดียวนะ
9. คำราชาศัพท์ในข้อใดแปลความหมายผิด
  ดำริ = ความคิด
  โอวาท = คำสอน
  อนุเคราะห์ = ช่วยเหลือ
  เสด็จ = เดิน
10. ข้อใดเป็นการออกเสียงคำว่า " มาก " เพื่อเน้นเสียง
  คุณไปกับคุณมากด้วยหรือ
  เธอทำกับข้าวอร่อยมาก
  มากมายแบบนี้คงกินไม่หมด
  ฉันมีกระเป๋ามากแบบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile