ภาษาไทย ป.3 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “รื่นรมย์ สมอุรา” ข้อความนี้มีคำที่สะกดด้วยแม่กมกี่คำ
  1 คำ
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
2. “จากความสำเร็จอย่างงดงามของปีการท่องเที่ยวไทยทำให้เพื่อนบ้านของเรามองตาปริบๆ ด้วยความอิจฉา ซึ่งเพื่อนบ้าน ที่แสนดีเหล่านี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะดึงนักท่องเที่ยว นักธุรกิจเข้าบ้านตนเอง”คำว่า “บ้านของเรา” ตรงกับข้อใด
  ทวีปเอเชีย
  ประเทศไทย
  ประเทศกัมพูชา
  ประเทศมาเลเซีย
3. ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า เลข
  ภาพ
  รูป
  สาป
  เมฆ
4. คำว่า ตู้ มีรูปสระใดประสมอยู่
  ตีนคู้
  ฟันหนู
  ลากข้าง
  พินทุ
5. ข้อใดต่างจากข้ออื่น
  หา
  สี
  ปู
  เสียง
6. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
  สุนัข
  พระสงฆ์
  สามัคคี
  สกปรก
7. ข้อใดไม่ใช่ตัวสะกดแม่กมทุกคำ
  อารมณ์ พิมพ์
  ปลอม นุ่มนิ่ม
  ภูมิ โมเม
  จาม เสียม
8. “นกกางเขนร้องทุกเช้า”คำว่า “กางเขน” ประกอบด้วยพยัญชนะต้น ในหมู่อักษรใด
  อักษรสูง และอักษรสูง
  อักษรกลาง และอักษรต่ำ
  อักษรต่ำ และอักษรกลาง
  อักษรกลาง และอักษรสูง
9. “นกกางเขนร้องทุกเช้า”จากประโยคมีเสียงพยัญชนะต้นในหมู่อักษรใดมากที่สุด
  อักษรสูง
  อักษรกลาง
  อักษรต่ำ
  อักษรควบกล้ำ
10. “จากความสำเร็จอย่างงดงามของปีการท่องเที่ยวไทยทำให้เพื่อนบ้านของเรามองตาปริบๆ ด้วยความอิจฉา ซึ่งเพื่อนบ้าน ที่แสนดีเหล่านี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะดึงนักท่องเที่ยว นักธุรกิจเข้าบ้านตนเอง”ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
  การท่องเที่ยว
  ธุรกิจ
  การเมือง
  การพัฒนาประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile