วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยแสดงผล

,http://www.krootom101.com/file/test7.html,หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วจะแปลงผลลัพธ์ไปอยู่ในรูปแบบใด
  สัญญาณอะนาลอก
  สัญญาณดิจิตอล
  สัญญาณไฟฟ้า
  สัญญาณวิทยุ
2. การเรืองแสงของผลึกเหลว จึงทำให้ประหยัดไฟฟ้าและมีแสงที่ส่องมายังตาผู้ใช้งานน้อยคือจอภาพแบบใด
  จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube monitor)
  จอแอลซีดี (LCD: Liquid crystal Display monitor)
  จอพลาสมา (Plasma monitor)
  จอแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode)
3. จอภาพที่มีรูปร่าง ลักษณะคล้ายกับโทรทัศน์ เกิดจากคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณให้เกิดการเบี่ยงเบนในการยิงแสงอิเล็กตรอนไปยังพื้นผิวของจอภาพคือข้อใด
  จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube monitor)
  จอแอลซีดี (LCD: Liquid crystal Display monitor)
  จอพลาสมา (Plasma monitor)
  จอแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode)
4. หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy) หมายถึงข้อใด
  การแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบในขณะนั้น
  การแสดงผลออกมาไม่เกิน 10 นาที
  การแสดงผลออกมาไม่เกิน 1 นาที
  การแสดงผลออกมาแค่ 30 วินาที
5. จอพลาสมา (Plasma monitor) มีความกว้งกี่องศา
  0 องศา
  80 องศา
  160 องศา
  180 องศา
6. ข้อใดความหมาย หน่วยแสดงผล (Output unit) ได้ชัดเจนที่สุด
  อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากหน่วยประมวลแล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
  อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากหน่วยแป้นพิมพ์แล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
  อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากฮาร์ดดิสก์แล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
  อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์โดยรับข้อมูลมาจากแรมแล้วนำมาแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ
7. ข้อใด หน่วยแสดงผล (Output Unit)
  แป้นพิมพ์
  ซีพียู
  เมาส์
  จอภาพ
8. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล
  เครื่องพิมพ์
  แป้นพิมพ์
  แรม
  ซีพียู
9. จอแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) มีผลดีอย่างไร
  มีความคมชัด และแสงสว่างมากกว่า ประหยัดไฟฟ้า และมีน้ำหนักเบา
  มีความคมชัด และแสงสว่างน้อย ราคาประหยัด และมีน้ำหนักมาก
  มีความคมชัด และแสงสว่างมาก ประหยัดไฟฟ้า และมีน้ำหนักเบา
  มีความคมชัด และแสงสว่างไม่มาก ประหยัดไฟฟ้า และมีน้ำหนักเบา
10. หน่วยแสดงผล แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  1 ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile