เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้1.) (721 × 351) + 768,215 = 1,021,2862.) 24 × (4,392 ÷ 12) = 8,8743.) (7,653,100 – 6,972,511) × 2 = 1,361,178ข้อใดถูกต้อง
  ข้อ 1.), 2.), 3.)
  ข้อ 1.), 2.)
  ข้อ 1.), 3.)
  ข้อ 2.), 3.)
2. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากัน
  1,592 – (897–112) = (1,592–897) –112
  (112×29) + 25 = (112×25) + (29×25)
  (297×32)+(103×32) = (297+103)×32
  365+(115+432) = (365+115)+(365+432)
3. 1,344 ÷ 48 = .........จากประโยคสัญลักษณ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด
  ขนมปังหนึ่งปีบมี 1,344 ชิ้น แบ่งใส่ถุง ถุงละ 48 ชิ้น ได้ทั้งหมดกี่ถุง
  ลูกกวาดหนึ่งถุงมี 48 เม็ด ลูกกวาด 1,344 ถุง มีทั้งหมดกี่เม็ด
  พี่มีเงิน 1,344 บาท ซื้อขนมไป 48 บาท พี่เหลือเงินกี่บาท
  มีดอกไม้ 1,344 ดอก นำไปถวายพระ 48 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก
4. 30 × (425 + 375) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  (30 + 425) × (30 + 375)
  (30×425) + (30×375)
  (30 + 425) + (30 + 375)
  (30×425) × (30×375)
5. 603,975,182 – 468,921,063 มีค่ามากกว่า 128,349,555 อยู่เท่าไร
  5,704,654
  6,704,564
  6,740,564
  6,804,564
6. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  (72,395 – 29,731) × 24
  (7,256 × 8) × (121 ÷ 11)
  678,912 – (23,022 ÷ 9)
  (621 × 320) ÷ (225 ÷ 45)
7. 812,934 + (14 × 28) มีผลลัพธ์ต่างจาก 923,291 + (175 ÷ 25) อยู่เท่าไร
  107,927
  108,927
  108,972
  109,972
8. เสื้อราคาตัวละ 150 บาท แม่ค้ารับมาขายราคาตัวละ 199 บาท ขายเสื้อทั้งหมด 24 โหล แม่ค้าจะได้กำไรกี่บาท
  14,115 บาท
  14,112 บาท
  13,115 บาท
  13,112 บาท
9. ข้อใดเป็นสมบัติการแจกแจง
  (40×25)× 75 = 40 × (25×75)
  125 + (375 + 430) = (125 + 375)+ 430
  (22×175)+(22×325) = 22 × (175+325)
  (431+ 521) + 495 = 431 + (521 + 495)
10. ข้อใดคือสมบัติการสลับที่ของการคูณ
  1,168 + 1,720 = 1,720 + 1,168
  (112 + 495) + 205 = 112 + (495+205)
  32 × (1,205 × 8) = (32 × 1,250) × 8
  2,495 × 125 = 125 × 2,495
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile