ภาษาไทย ชั่วงชั้นที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นวลี
  ผลไม้สุกคาต้น
  ดอกไม้บาน
  เขียวขจี
  ลมหนาวพัดมา
2. สรรพนามในข้อใดแสดงคำถาม
  ใครทำผิดก็รับมาตรงๆ ดีกว่า
  สิ่งใดอยู่ในตู้
  ตู้ใบนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย
  คุณจะซื้ออะไรก็ได้
3. “เกิดมาเป็นคนไทย จงภูมิใจในชาติเราแผ่นดินภูมิลำเนา แต่ก่อนเก่าเราอยู่มา”คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
  กลอนสุภาพ
  กาพย์ฉบัง 16
  กาพย์ยานี 11
  กลอนหก
4. ผู้ทำหน้าที่จดบันทึกในการประชุม เรียกว่าอะไร
  เลขานุการ
  เหรัญญิก
  ประธาน
  กรรมการ
5. ข้อใดมีคำพ้องรูป
  เทศกาลปีใหม่มีการจัดงาน
  กาฬโรคระบาดที่กาญจนบุรี
  สมใจใส่ผ้าซิ่นไปทำงานจนเสร็จสิ้น
  เขาใช้น้ำในสระหน้าบ้านสระผมทุกวัน
6. ประโยคใดมีบุรุษสรรพนามบุรุษที่ 3
  เธอนั่งอยู่เฉยๆ บ้างซิ
  กระผมมาถึงนานแล้วครับ
  คุณจะรับงานนี้ไปทำหรือเปล่า
  วัวตัวนี้มันป่วยมานานแล้วล่ะ
7. ข้อใดที่ใช้แทนเสียงดนตรี
  อักษรคู่ อักษรเดี่ยว
  วรรณยุกต์
  สระ
  พยัญชนะ
8. จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์1 ในบั้นปลายย่อมเรืองรองดั่งทองทา2 นกนางนวลบินไปไกลลิบลิบ3 ว่าชีวิตถ้าอดทนฝึกฝนกาย4 ขอบฟ้าขลิบทองงามเป็นความหมาย
  2 3 1 4
  2 3 4 1
  2 4 3 1
  2 4 1 3
9. จากข้อ 11. ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอย่างไร
  รักแผ่นดินเกิด
  เห็นความสำคัญของแผ่นดินเกิด
  ภูมิใจในชาติไทย
  รักษาแผ่นดินเกิด
10. “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
  เป็นดินเป็นทอง
  ตกถังข้าวสาร
  แผ่นดินของเรา
  ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile