แนวสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การสื่อสารที่ดี นอกจากจะมีองค์ประกอบของการสื่อสารแล้ว สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่งคือ
  ความชัดเจนของสาร
  ความจริงใจของผู้สื่อสาร
  ความเข้าใจของผู้รับ
  กาลเทศะ และสภาพแวดล้อมเพื่อผู้รับสารจะได้เกิดความเข้าใจตรงกัน
2. ผู้รับสารเกิดความรู้สึกในข้อใด ถ้าผู้ส่งสารแต่งกายสุภาพ
  นิยม
  เชื่อถือ
  ยำเกรง
  ชื่นชม
3. ข้อใดเป็นสำนวนการประพันธ์
  ต่อคำถามของผู้สื่อข่าว ท่านรองเปิดเผยว่า...
  สองโจรบุกกระหน่ำร้านทองที่สะพานดำ
  ร่างเล็กผอมบางจนเห็นกระดูกไหปลาร้า
  การจัดการประกวดภาพเขียนครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งที่ ๒
4. “ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามในหนังสือที่มีไปถึงผู้ปกครองของนักเรียน” จากข้อความต่อไปนี้สิ่งใดเป็นตัวสาร
  หนังสือ
  นักเรียน
  ผู้ปกครอง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
5. ภาษาในข้อใดใช้พูดระหว่างเพื่อนต่อเพื่อน
  หนังเรื่องนี้ไม่เข้าท่า
  ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ดี
  หนังสือเรื่องนี้ไม่ค่อยมีสาระ
  ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ค่อยมีลักษณะเด่นเลย
6. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการสื่อสาร
  สื่อ สาร การตอบสนอง
  ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อ สาร
  ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อ
  ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร การตอบสนอง
7. ข้อใดจัดเป็นสาร
  จดหมาย
  ผู้ส่งจดหมาย
  ข้อความในจดหมาย
  ผู้เขียนจดหมาย
8. ในการจัดนิทรรศการผลงานทางศิลปะข้อใดเป็นผู้ส่งสาร
  นิทรรศการ
  ผู้จัดนิทรรศการ
  ผู้ชมนิทรรศการ
  สถานที่จัดนิทรรศการ
9. ข้อใด ไม่ใช่ อวัจนภาษา
  สีหน้า
  ท่าทาง
  น้ำเสียง
  การเขียนบันทึก
10. ข้อใดเป็นสำนวนของสื่อมวลชน
  เมื่อเด็กออกมาสัมผัสโลก เด็กจะร้องลั่น
  เรื่องลานสเกตนั้น นายเฉลียวได้เปิดเผยว่าจะปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง
  ดอกไม้ในดวงใจอาจจะกระทบกระเทือนและถูกขยี้ด้วยสิ่งแวดล้อม
  สีทองที่จับขอบฟ้าอยู่เบื้องหน้าก่อให้เกิดความงดงามอ่างน่าอัศจรรย์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile