ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน และรายได้ของรัฐ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ธนาคารใดต่อไปนี้ทีรัฐเป็นเจ้าของ
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกรุงเทพ
2. หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
  กระทรวงการคลัง
  กรมธนารักษ์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กระทรวงพาณิชย์
3. ผลประโยชน์ตอบแทนที่สถาบันการเงินจะได้รับเมื่อนำเงินออกให้กู้คืออะไร
  ดอกเบี้ย
  เงินปันผล
  กำไร
  รายได้
4. กระทรวงใดมีหน้าที่ดูแลด้านการเงินการคลังของประเทศ
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กระทรวงการคลัง
5. ถ้าเราต้องการฝากเงินโดยสามารถไปถอนเงินที่ฝากไว้เมื่อใดก็ได้ ควรฝากเงินประเภทใด
  ฝากประจำ 3 เดือน
  ฝากประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก
  ประเภททประจำ 12 เดือน
  ประเภทฝากบัญชีกระแสรายวัน
6. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะกู้เงินมาผลิตสินค้าโดยกู้มาจากแหล่งใด
  แหล่งเงินกู้นอกระบบ
  โรงรับจำนำ
  กู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ
7. ธนาคารใดต่อไปนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกสิกรไทย
  ธนาคารกรุงเทพ
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารทหารไทย
  ธนาคารกสิกรไทย
9. รายได้หลักของสถาบันการเงินต่างๆ มาจากแหล่งใดต่อไปนี้
  การนำเงินออกให้กู้ (ปล่อยสินเชื่อ) โดยคิดดอกเบี้ย
  ค่าธรรมเนียมจากการรับฝากและถอนเงิน
  ค่าธรรมเนียมจากการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  ไม่มีข้อถูก
10. แหล่งรายได้สำคัญที่สุดของรัฐมาจากแหล่งใดต่อไปนี้
  รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ประชาชนต้องจ่ายเมื่อไปติต่อราชการ
  รายได้จากการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
  รายได้จากรัฐวิสาหกิจ
  รายได้จากการขายข้าวให้ต่างประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile