สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงความกรุณาในแง่มุมที่ต่างจากข้ออื่น
  แต่การุณยธรรมสุนทร งามงอนกว่าพระแสงอันแรงฤทธิ์
  หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
  ประดุจทรงวราภรณ์สุนทรสวัสดิ์ เรืองจรัสยิ่งมกุฎสุดสง่า
  พระกรุณายิ่งกว่าหมาฉัตร รุจิรัตน์เรืองรองผ่องพิศาล
2. ข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น
  จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำเค็ญเข็ญ
  สองมือเฮามีแฮง เสียงเฮาแย้งมีคนยินสงสารอีศานสิ้น อย่าซุด, สู้ด้วยสองแขน
  โซ่ประตูตรึงผูกถูกกระชาก เสียงแห่งความทุกข์ยากก็ยิ่งใหญ่สว่างวาบแปลบพร่ามาไรไร ก็รู้ได้ว่าทางยังพอมี
  ลมประสานเสียงแคนว่าแค่นแค้น เปิปข้าวทุกคราวแค่นความขื่นขมเหงื่อภูรินตากูแล้งน้ำแห้งตรม แม้ทุกข์ถมจักหยัดยืนคืนค่าคน
3. ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น
  ชาติตะปูชาติแข็งต้องแทงตรึง ชาติขี้ผึ้งชาติอ่อนร้อนละลาย
  แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิว
  อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
  เรียงอิฐติดแน่นแผ่นละครั้ง ยังเป็นวังใหญ่เยี่ยมเทียมสิงขร
4. ข้อใดแสดงอารมณ์ต่างจากข้ออื่น
  สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสายสายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
  สายหยุดพุทธชาด บานเกลื่อนกลาดดาษดาไปนึกน้องกรองมาลัย วางให้พี่ข้างที่นอน
  สายหยุดหยุดกลิ่นอาย ฤาหายหอมจอมเสน่หาสามวันจากกานดา ทิ้งวิญญาณไว้ให้นาง
  สายหยุดหยุดเสน่หา แก้วกานดามาห่างหายร้อยเล่ห์เพทุบาย ตราบชีพวายไม่หวนคืน
5. ข้อใดสอดคล้องกับสัจธรรมที่ปรากฎในคำประพันธ์ต่อไปนี้มากที่สุด “ภาษิตแต่เก่าก่อนท่านสอนชี้ ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนปนกันอยู่ถูกแล้วผิดพลาดหลงจงตรองดู มืดแล้วแจ้งมีอยู่เป็นคู่กัน”
  เกิดมามนุษย์ปุถุชน ความทุกข์มิได้พ้นจนสักหน้า
  อันกำเนิดเกิดมาในหล้าโลก สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย
  อันบ่วงกรรมทำไว้ในปางหลัง เป็นพืชยังปางนี้ให้มีผล
  อนัตตาใช่ว่าของแท้ คงก็แต่บาปบุญเจ้าคุณเอ๋ย
6. ข้อใดไม่สะท้อนความคิดทางพระพุทธศาสนา
  แม้นกลับชาติเกิดใหม่เป็นกายคน ชื่อว่าจนแล้วจงจากกำจัดไกล
  เคยสร้างบาปเร่งทำบุญมาลบล้าง กุศลสร้างมาช่วยอำนวยผล
  ฉันเกิดมาชาตินี้ก็มีกรรม แสนระยำยุบยับด้วยอับจน
  ใครปองร้ายก็อย่าร้ายสนองตอบ ใครคิดชอบก็ควรรักสมัครสมาน
7. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของกวีตามคำประพันธ์ต่อไปนี้ “และใจเจ้าจักเป็นเช่นสายน้ำ ใสเย็นฉ่ำชื่นแล้วไหลแผ่วผ่านเพื่อเลี้ยงชีพชโลมไล้ให้เบิกบาน เพียงพ้องพานผิวแผ่วแล้วผ่านเลย”
  เสนอแนวคิดในการทำจิตใจให้สงบเย็น
  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นคุณต่อมนุษย์
  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา
8. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “หยิบสีรุ้งทั้งเจ็ดสายระบายฝัน หยิบพู่กันหัวใจละเอียดอ่อนเขียนความรักศรัทธาห่วงอาทร ให้โลกร้อนเย็นฉ่ำด้วยน้ำใจ”
  ความมีน้ำใจไมตรี
  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  ความเลื่อมใสศรัทธา
  ความชื่นชมในธรรมชาติ
9. ข้อใดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “คำยอยกย่องเที้ยร
  1
  นี่หรือรักจะมิน่าเป็นราคิน
  แต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำ
  อันมนุษย์หาสุดแก่ใครไม่ มันกลับกลอกนอกในเป็นหนักหนา
10. ข้อใดมีเนื้อความที่ให้กำลังใจชัดเจนที่สุด
  เริ่มต้นสร้างทางดีให้กับชีวิต จักพิชิตความทุกข์สบสุขสันต์
  ไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาว จะสกาวเท่าแสงแห่งเยาวชน
  หากชีวิตนี้คงดำรงอยู่ ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอย่ากำสรวล
  หยาดน้ำใจได้รับยามอับจน จึงคำล้นฝนมณีทุกสีไป
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile