O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/4

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แฝดอิน – จัน แฝดสยามคู่แรกของโลก เป็นการเกิดแฝดในกรณีใด
  แฝดต่างไข่
  แฝดร่วมไข่
  อาจเป็นแฝดต่างไข่ หรือแฝดร่วมไข่
  เป็นแฝดที่เกิดจากวิธีการทางการแพทย์
2. หากเด็กหญิงคนหนึ่งมีรังไข่ผิดปกติ จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
  ร่างกายไม่เจริญเติบโต
  มีลักษณะเหมือนผู้ชาย
  พัฒนาการทางเพศผิดปกติ
  ทำให้เกิดโรคมะเร็งในรังไข่
3. เพราะเหตุใดกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างจึงหนากว่ากล้ามเนื้อหัวใจห้องบน
  หัวใจห้องล่างต้องรับเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  หัวใจห้องล่างต้องบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  เลือดที่เข้าสู่หัวใจห้องล่างมีความดันสูงกว่าเลือดที่เข้าสู่หัวใจห้องบน
  เลือดที่เข้าสู่หัวใจห้องล่างมีปริมาณมากกว่าเลือดที่เข้าสู่หัวใจห้องบน
4. อาการท้องผูกเกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
  ทวารหนัก
  กระเพาะอาหาร
5. การที่เหงือกของปลามีลักษณะเป็นซี่เล็กๆ มีผลต่อระบบหายใจอย่างไร
  ช่วยให้น้ำซึมผ่านได้ดี
  ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
  ช่วยให้ดูดซึมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี
  ช่วยให้ปลาไม่ต้องขึ้นมาหายใจเหนือน้ำบ่อยๆ
6. ในขณะที่เราหายใจเข้า ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกะบังลมกับกระดูกซี่โครงได้ถูกต้อง
  ทั้งกะบังลมและกระดูกซี่โครงเลื่อนต่ำลง
  ทั้งกะบังลมและกระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น
  กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น กระดูกซี่โครงเลื่อนต่ำลง
  กะบังลมเลื่อนต่ำลง กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น
7. ข้อใดไม่เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
  การเข้าร่วมโครงการปลูกป่าทดแทน
  การลดปริมาณขยะโดยการมานำมาใช้ซ้ำ
  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า
  การใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้าแค่เพียงใบเดียว
8. หากไตทำงานผิดปกติ จะสามารถสังเกตได้จากสิ่งใด
  เหงื่อ
  อุจจาระ
  ปัสสาวะ
  ลมหายใจออก
9. หากการจัดระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ผิดปกติในระดับใดระดับหนึ่ง จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
  ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ
  ทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
  ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติ
  ร่างกายจะปรับตัวได้จึงไม่มีผลแต่อย่างใด
10. ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการเกิดลมมากที่สุด
  ความชื้นสัมพัทธ์
  ปริมาณไอน้ำในอากาศ
  ความร้อนจากดวงอาทิตย์
  ระดับความสูง-ต่ำของพื้นที่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile