แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันใด
  วันที 24 กันยายน
  วันพยาบาลแห่งชาติ
  วันมหิดล
  ถูกทั้ง ข้อ 1 ,3
2. ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากใคร
  คสช.
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  คณะรัฐมนตรี
  นายกรัฐมนตรี
3. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
  โคฟี แอนนัน
  พัน กี-มุน
  นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส
  คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์
4. การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 จัดปี ค.ศ. 2022
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
5. รางวัล STAR AWARDS 2018 ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ยกให้ประเทศไทย เป็น "แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์"อยู่ในอันดับใด
  อันดับที่ 1
  อันดับที่ 3
  อันดับที่ 6
  อันดับที่ 8
6. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ในกี่วัน
  30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  60 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  90 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  120วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
7. จังหวัดใดได้รับรางวัล "เมืองท่องเที่ยวสะอาด" ในอาเซียน
  แพร่
  เชียงราย
  น่าน
  ลำปาง
8. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศใดได้รับจ านวนเหรียญรางวัลมากที่สุด
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
9. คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายครั้งแรกที่พบกัน ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยเริ่มใช้ในวันใด
  21 ม.ค. 2486
  22 ม.ค. 2486
  23 ม.ค. 2486
  24 ม.ค. 2486
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile