แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 จัดปี ค.ศ. 2022
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
3. พายุใหญ่ในรอบ 25 ปีที่ถล่มญี่ปุ่นมีชื่อตรงตามข้อใด
  พายุเซบี
  พายุยางจี
  พายุเดชซี
  พายุเทาซ่อ
4. กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานขึ้นตรงกับบุคคลในข้อใด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กศจ.
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. นโยบายรัฐบาลในข้อใดที่แก้ปัญหาการเข้าไปแผ้วถางพื้นที่ป่า เพื่อขยายพื้นที่ท ากิน
  รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน
  สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
  รัฐได้ป่า ชุมชนได้ป่า สานพลังประชารัฐ
  สวนในเมืองเพื่อความสุขของคนเมือง
6. ดาวหางที่โคจรเข้ามาใกล้โลกและใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบ 6 ปี ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ตรงกับข้อใด
  ดาวหางนีออน
  ดาวหางจีแซด
  ดาวหางอันตรอน
  ดาวหางเมกะ
7. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศใดได้รับจ านวนเหรียญรางวัลมากที่สุด
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
8. นโยบายรัฐบาลข้อใด ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พื้นที่ป่าในเขตเมือง
  รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน
  สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
  รัฐได้ป่า ชุมชนได้ป่า สานพลังประชารัฐ
  สวนในเมืองเพื่อความสุขของคนเมือง
9. การซุกซ่อนเข็มเย็บผ้าและเข็มหมุดไว้ในสตรอเบอรี่ เป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นที่ประเทศใด
  นิวซีแลนด์
  จีน
  ออสเตรเลีย
  อินเดีย
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile