แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียกโดยย่อตรงตามข้อใด
  สปช.
  ส.ส.
  ส.ว.
  สนช.
2. จังหวัดใดที่มี จำนวน ส.ส. มากที่สุด
  โคราช
  เชียงใหม่
  กรุงเทพ
  อุดรธานี
3. รางวัล STAR AWARDS 2018 ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ยกให้ประเทศไทย เป็น "แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์"อยู่ในอันดับใด
  อันดับที่ 1
  อันดับที่ 3
  อันดับที่ 6
  อันดับที่ 8
4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ตรงกับข้อใด
  100 คน
  150 คน
  200 คน
  250 คน
5. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม
  4 กลุ่ม
  6 กลุ่ม
  9 กลุ่ม
  10 กลุ่ม
6. การะเกดใช้ภาษาไทยเลือกใช่ คะ ค่ะ ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Thai Language for Communication)
  Career Skills and Entrepreneurship
7. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
  โคฟี แอนนัน
  พัน กี-มุน
  นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส
  คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์
8. กกต.ประกาศเขตเลือกตั้งทั่วประเทศมี ส.ส.จำนวนกี่คน
  200 คน
  250 คน
  300 คน
  350 คน
9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
10. หน่วยงานใดได้รับรางวัลที่ 2 ของ United Nations Public Service Award ในสาขานวัตกรรมและความเป็น เลิศของการให้บริการด้านสุขภาพของเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
  โครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านเด็กกำพร้า ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านนักโทษหญิง ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านของคนไร้บ้าน ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile