แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วันพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นวันที่คนไทยทั้งชาติได้รับพระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรกจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันใด
  17 กันยายน
  18 กันยายน
  19 กันยายน
  20 กันยายน
2. ยูเอ็นประกาศ ประเทศที่ "น่าอับอาย" ซึ่งเป็นประเทศที่ข่มขู่หรือตอบโต้ประชาชนที่ให้ความร่วมมือด้านสิทธิ มนุษยชน ด้วยการฆ่า ทรมาน และจับกุมตัว ซึ่งมีทั้งหมดกี่ประเทศ
  36 ประเทศ
  37 ประเทศ
  38 ประเทศ
  39 ประเทศ
3. ภาคใดที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุดถึง 116 คน
  ภาคเหนือ
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  ภาคอีสาน
4. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
5. ดาวหางที่โคจรเข้ามาใกล้โลกและใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบ 6 ปี ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ตรงกับข้อใด
  ดาวหางนีออน
  ดาวหางจีแซด
  ดาวหางอันตรอน
  ดาวหางเมกะ
6. สุนีย์คิดและผลิตนวัตกรรมต่างๆ ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Life Skills and Personal Growth
  English for Communication
7. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศใดได้รับจ านวนเหรียญรางวัลมากที่สุด
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
8. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อความเข้าใจในชีวิตประวัน ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด4
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Life Skills and Personal Growth
  English for Communication
9. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  100 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
10. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศไทย ได้เหรียญรางวัลทั้งหมด 73 เหรียญ จัดอยู่ในอันดับใด
  อันดับที่ 10
  อันดับที่ 12
  อันดับที่ 14
  อันดับที่ 16
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile