แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่4

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ที่นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 48 วา มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 18 วา ที่นาแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวา
  864 ตารางวา
  2,168 ตารางวา
  3,168 ตารางวา
  3,968 ตารางวา
2. มีคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่มีความเชื่อว่า เลข 13 เป็นเลขนำโชค คนกลุ่มนี้จะแบ่ง 1 ปี เป็น 13 เดือน เดือนละ 20 วัน อยากทราบว่า จำนวนวันใน 1 ปี ของคนกลุ่มนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนวันใน 1 ปี ของคนทั่วไปอยู่เท่าไร
  มากกว่าอยู่ 105 วัน
  มากกว่าอยู่ 260 วัน
  น้อยกว่าอยู่ 105 วัน
  น้อยกว่าอยู่ 260 วัน
3. มีลังไม้ 3 ใบ ดังนี้ ใบที่ 1 มีขนาด 15 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร ใบที่ 2 มีขนาด 14 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 4 เซนติเมตร ใบที่ 3 มีขนาด 10 เซนติเมตร × 18 เซนติเมตร × 30 เซนติเมตร ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ใบที่ 1 มีปริมาตรมากกว่าใบที่ 3
  ใบที่ 1 มีปริมาตรมากที่สุด
  ใบที่ 3 มีปริมาตรมากที่สุด
  ใบที่ 2 มีปริมาตรมากที่สุด
4. ผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร ต้องการติดผ้าลูกไม้รอบชายผ้าทั้งหมดต้องใช้ผ้าลูกไม้ยาวกี่เมตร
  2.35 เมตร
  4.7 เมตร
  235 เมตร
  470 เมตร
5. ห่วงยางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร นำมาวางเรียนต่อกันเป็นแถวยาวได้ระยะทาง 40 เมตร ต้องใช้ห่วงยางทั้งหมดกี่ห่วง
  50 ห่วง
  51 ห่วง
  52 ห่วง
  53 ห่วง
6. มังคุดหนัก 456 กิโลกรัม มะม่วงหนัก 2 เท่าของมังคุด น้อยหน่าหนักเป็นครึ่งหนึ่งของมะม่วง น้อยหน่าหนักกี่กิโลกรัม
  456 กิโลกรัม
  912 กิโลกรัม
  228 กิโลกรัม
  1,824 กิโลกรัม
7. มีลวดยาว 5 เมตร ต้องการขดลวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ที่สุด จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
  14,400 ตารางเซนติเมตร
  15,625 ตารางเซนติเมตร
  16,900 ตารางเซนติเมตร
  18,225 ตารางเซนติเมตร
8. คุณย่ามีเงินอยู่ 9,000 บาท เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละเท่าๆ กัน คุณย่ายังเหลือเงินอีก 4,000 บาท อยากทราบว่าหลานได้รับเงินคนละเท่าไร
  1,230 บาท
  1,250 บาท
  2,230 บาท
  2,250 บาท
9. ผลลัพธ์ในข้อใดมากกว่า 20,000 แต่น้อยกว่า 100,000
  (44,108 + 10,285) × 11
  (138 × 22) + 88,108
  603,845 - (124,824 ÷ 28)
  (2,574 × 11) - 9,857
10. ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดเส้นรอบรูปได้ยาว 280 เซนติเมตร ผ้าผืนนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
  3,600 ตารางเซนติเมตร
  4,225 ตารางเซนติเมตร
  4,900 ตารางเซนติเมตร
  5,625 ตารางเซนติเมตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile