พลังงาน

,พลังงาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความหมายของ "น้ำสะอาด" ในที่นี้ ข้อใดถูกต้อง ?
  ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
  ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีแร่ธาตุหรือสารพิษ
  ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีแร่ธาตุหรือสารพิษเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดสำหรับการอุปโภคบริโภค
  คุณสมบัติแบบน้ำกลั่น
2. การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้กระแสไฟฟ้าอะไรออกมา
  กระแสตรง AC
  กระแสสลับ AC
  กระแสตรง DC
  กระแสสลับ DC
3. "ฝนกรด" มีโอกาสพบในบริเวณใดมากที่สุด ?
  บริเวณโรงงานโม่หิน
  บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
  บริเวณโรงงานฟอกหนัง
  บริเวณโรงงานผลิตน้ำกรด
4. ข้อใดเป็นวิธีประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด
  นายขวัญชัยเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส
  นายแก้วใช้เครื่องซักผ้า ซักผ้าครั้งละมากๆ
  นายแก้วใช้เครื่องซักผ้า ซักผ้าครั้งละมากๆ
  นายอุ้ยขับรถยนต์มาทำงานกับเพื่อน 2 คน
5. ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุด และมีปริมาณมากที่สุด
  ไฮโดรเจน
  น้ำ
  แสงอาทิตย์
  นิวเคลียร์
6. คุณค่าของน้ำทางนิเวศน์วิทยา (Ecological value) ได้แก่ ?
  ได้แก่คุณค่าของแหล่งน้ำเมื่อมนุษย์นำเอามาใช้ประโยชน์ ทั้งในครัวเรือน ในอุตสาหกรรม ในการเกษตร หรือใช้เป็นแหล่งพลังงาน
  คุณค่าของแหล่งน้ำ ในอันที่จะถูก นำมาใช้เป็นแหล่งรองรับของเสียอันเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นองค์ประกอบที่สร้างความสุนทรีย์ให้กับสิ่งแวดล้อม
  ถูกทุกข้อ
7. ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ?
  70
  28
  20
  75
8. โรคติดต่อที่มีน้ำเป็นสื่อคือ
  อุจจาระร่วง
  วัณโรค
  ไวรัสตับอักเสบ เอ
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือพลังงานหมุนเวียน
  น้ำ, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
  ไฮโดรเจน, ก๊าซธรรมชาติ, หินน้ำมัน
  ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
  แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล
10. ข้อใดเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด แต่ให้พลังงานความร้อนออกมามากที่สุด
  ชีวมวล
  นิวเคลียร์
  แสงอาทิตย์
  ไฮโดรเจน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile