แบบทดสอบออนไลน์ บทที่ 1 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียวข้อเดียว,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการใช้งานโปรแกรม Google Earth ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
  ใช้โปรแกรม Google Earth ค้นหาภาพถ่าย.
  ใช้โปรแกรม Google Earth สำรวจถนนเพื่อการเดินทาง.
  ใช้โปรแกรม Google Earth สร้างภาพกราฟิกสามมิติ.
  ใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์
2. ถ้าจิ๋มศรีต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นเกมได้สะดวกกว่าเมาส์ นักเรียนจะแนะนำให้จิ๋มศรีซื้ออุปกรณ์ใดแทนเมาส์
  ไจโรสโคปิก เมาส์
  ลูกกลมควบคุม.
  แท่งชี้ควบคุม.
  จอยสติ๊ก.
3. ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบการยืมหนังสือโดยสามารถบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือลงบนบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเขียนด้วยมือ ระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด
  Smart Card.
  Fingerprint.
  Barcode
  Wi-Fi
4. ในการเลือกซื้อแป้นพิมพ์เพื่อการใช้งาน ควรพิจารณาจากสิ่งใด เป็นสำคัญ
  ราคาถูก.
  มีความสวยงาม.
  มีขนาดเล็กกะทัดรัด.
  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน
5. กระบวนการในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์.
  โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก.
  หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
  หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (RAM).
6. การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใด อยู่ในขั้นจัดเก็บข้อมูล
  กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน.
  น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่น DVD-R
  ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4.
  สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต.
7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
  หน่วยความจำสำรองเป็นหน่วยความจำที่มีคุณลักษณะแบบ Valatile.
  รหัส ASCII และ EBCIDIC เป็นการวางรหัสตัวอักษรที่ใช้ขนาด 8 บิต
  การบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดีใช้เทคโนโลยีแบบแม่เหล็ก.
  หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขที่ใช้กำกับ Network Interface Card.
8. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  แป้นพิมพ์, ซีพียู.
  แผ่นซีดี, จอภาพ.
  สแกนเนอร์, ไมโครโฟน.
  เมาส์, แฟลชไดรฟ์
9. ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
  เครื่องคิดเลข.
  นาฬิการะบบดิจิทัล.
  เครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ.
  เครื่องคำนวณร้านสะดวกซื้อ
10. ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
  ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจำเป็น.
  เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย.
  ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ.
  ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์ Inkjet เท่านั้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile