พลังงานลม

,91699 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อนเพลาแกนหมุน(rotor)ของใบพัด
  ใบพัด
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  ห้องส่งกำลัง
  แกนคอหมุนรับทิศทางลม
2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้า
  ระบบเบรก (brake
  ชุดแพนหาง
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)
  คันบังคับเพลาแกนหมุน (low speed shaft และ high speed shaft)
3. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดลมภูเขาและลมหุบเขา
  ทะเลจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบนฝั่ง
  ทิศการเคลื่อนที่ในแต่ละฤดูกาล
  ความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณทะเลกับฝั่ง
  ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสันเขาและหุบเขา
4. ปัจจัยเบื้องต้นที่เป็นตัวกำหนดในการใช้พลังงานลมคือข้อใด
  สภาพภูมิอากาศ
  ความเร็วและทิศทางของลม
  ความสูงของพื้นที่
  สภาพภูมิประเทศ
5. ข้อใดคือหน้าที่ของวงจรอิเลคทรอนิคส์ Step-Up Switching Regulator ( DC to DC Converter )
  เพิ่มแรงลม
  เพิ่มแรงดันกระแส ไฟฟ้าให้สูงขึ้นและควมคุมแรงดันกระแสไฟฟ้าไม่ให้สูงเกิน
  ช่วยในการเก็บประจุไฟฟ้า
  ประหยัดค่าไฟ
6. ประเทศที่มีการใช้พลังงานจากกังหันลมมากที่สุดคือข้อใด
  เดนมาร์ก
  สเปน
  สหรัฐอเมริกา
  เยอรมนี
7. ข้อใดเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางของลม
  กังหันลมแบบความเร็วไม่คงที่
  กังหันลมแบบความเร็วคงที่
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวตั้ง
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวนอน
8. ข้อใดทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลที่ถูกส่งมาจากเพลาแกนหมุนของใบพัดเป็นพลังงานไฟฟ้า
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)
  คันบังคับเพลาแกนหมุน (low speed shaft และ high speed shaft
  ห้องเครื่อง (nacelle)
  แกนคอหมุนรับทิศทางลม (yaw drive)
9. ข้อใดกล่าวผิด
  กังหันลมทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสายตา
  สาเหตุการตายของนกบางส่วนเกิดจากการบินชนกังหันลมที่กำลังหมุนอยู่
  เสียงของกังหันลมเกิดมลพิษทางเสียงมาก
  การทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
10. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการสูบน้ำ
  ปั้มน้ำ
  แกนคอหมุนรับทิศทางลม
  ก้านชัก
  ชุดแพนหาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile