พลังงานลม

,91699 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดลมภูเขาและลมหุบเขา
  ทะเลจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบนฝั่ง
  ทิศการเคลื่อนที่ในแต่ละฤดูกาล
  ความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณทะเลกับฝั่ง
  ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสันเขาและหุบเขา
2. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดลมบกและลมทะเล
  ทิศการเคลื่อนที่ในแต่ละฤดูกาล
  ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสันเขาและหุบเขา
  ทะเลจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบนฝั่ง
  ความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณทะเลกับฝั่ง
3. ข้อใดทำหน้าที่รับแรงชักขึ้นลงในแนวดิ่งจากเฟืองขับที่อยู่ในตัวเรือน เพื่อทำหน้าที่ปั้มอัดกระบอกสูบน้ำ
  ใบพัด
  ชุดแพนหาง
  ก้านชักทำด้วยเหล็กกลมตัน
  ปั้มน้ำ
4. ข้อใดเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางของลม
  กังหันลมแบบความเร็วไม่คงที่
  กังหันลมแบบความเร็วคงที่
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวตั้ง
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวนอน
5. กังหันลมจะเริ่มทำงานที่ความเร็วลมตามข้อใด
  ความเร็วลมสูงกว่า 25 เมตรต่อวินาที
  ความเร็วลมระหว่าง 2.5-5 เมตรต่อวินาที
  ความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที
  ความเร็วลม 10 เมตรต่อวินาที
6. ปัจจัยเบื้องต้นที่เป็นตัวกำหนดในการใช้พลังงานลมคือข้อใด
  สภาพภูมิอากาศ
  ความเร็วและทิศทางของลม
  ความสูงของพื้นที่
  สภาพภูมิประเทศ
7. ข้อใดกล่าวผิด
  ลมภูเขาจะพัดจากสันเขาลงไปสู่หุบเขาในตอนกลางคืน
  ลมหุบเขาจะพัดจากหุบเขาขึ้นไปสู่สันเขาโดยเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเช่นกัน
  ลมบกเกิดในเวลากลางคืน
  ลมทะเลจะเกิดในตอนกลางวัน
8. ข้อใดเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนวางตัวอยู่ในทิศขนานกับทิศทางของลม
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวตั้ง
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวนอน
  กังหันลมแบบแดร์เรียส
  กังหันลมความเร็วต่ำ
9. แหล่งศักยภาพพลังงานลมที่ดีของประเทศไทยยกเว้นข้อใด
  อุทยานแห?งชาติดอยอินทนนท? จังหวัดเชียงใหม่
  ภูกระดึง จังหวัดเลย
  อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
  บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการสูบน้ำ
  ปั้มน้ำ
  แกนคอหมุนรับทิศทางลม
  ก้านชัก
  ชุดแพนหาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile