สุภาษิตคำพังเพย

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รูปภาพนี้คือสุภาษิตในข้อใด

  ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
  น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย
  เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า
  ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
2. มาเหนือเมฆ ข้อใดคือความหมายของสุภาษิตนี้
  ทำอะไรไปแล้วไปไม่ตลอดรอดฝั่ง ไม่สำเร็จ
  มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น
  ทำสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัว
  เห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมีจนเกินพอดี
3. ยกภูเขาออกจากอก ข้อใดคือความหมายของสุภาษิตนี้
  ไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าสลด ก็จะไม่สำนึกกับการกระทำที่ไม่ดีของตน
  แสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว
  โล่งอก หมดวิตกกังวล
  ยุ่งเหยิง สับสนปนเปกัน
4. รูปภาพนี้คือสุภาษิตในข้อใด

  ทำนาบนหลังคน
  ปลาหมอตายเพราะปาก
  เขียนเสือให้วัวกลัว
  วัวหายล้อมคอก
5. รูปภาพนี้คือสุภาษิตในข้อใด

  เทน้ำเทท่า
  เข็นครกขึ้นภูเขา
  สีซอให้ความฟัง
  กาคาบพริก
6. รูปภาพนี้คือสุภาษิตในข้อใด

  ยื้นหมูยื้นแมว
  ขี้หมูขี้หมา
  ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
  ไก่แก่แม่ปลาช่อน
7. รูปภาพนี้คือสุภาษิตในข้อใด

  แกะดำ
  กินปูร้อนท้อง
  ขวานผ่าซาก
  ขี้หมูไหล
8. รูปภาพนี้คือสุภาษิตในข้อใด

  เข็นครกขึ้นภูเขา
  เก็บเล็กผสมน้อย
  ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง
  ปลาหมอตายเพราะปาก
9. รูปภาพนี้คือสุภาษิตในข้อใด

  สองแง้สามง้าม
  แกะดำ
  ปลาเป็น ปลาตาย
  จับปูใส่กระด้ง
10. แจกจ่ายของไม่ทั่วถึงกัน คือสุภาษิตข้อใด
  น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย
  ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
  หนอนหนังสือ
  ดินพอกหางหมู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile