หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

,ระบบเลขฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
2. 1278 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10101102
  11101112
  10110112
  10101112
3. 110112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  23
  25
  27
  29
4. 10010002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  72
  65
  42
  38
5. 127 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100012
  11111102
  10000002
  11111112
6. 152 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  100110002
7. 1001101001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานแปด
  42378
  46588
  45488
  46478
8. 63 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1111112
  1111102
  1101102
  1101012
9. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
10. 41216 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110011012
  100000100102
  110010010102
  110100110012
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile