หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

,ระบบเลขฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
2. 243 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  101101012
3. 10012 + 110112 มีค่าเท่าไร
  1000102
  1001002
  1010002
  1100002
4. 1278 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10101102
  11101112
  10110112
  10101112
5. 11001102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  102
  92
  84
  76
6. 3D16 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  61
  75
  82
  93
7. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
8. 110112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  23
  25
  27
  29
9. 1001101001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานแปด
  42378
  46588
  45488
  46478
10. 101 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11001012
  1100012
  1110002
  1110102
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile