หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

,ระบบเลขฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
2. 152 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  100110002
3. 365 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1011011012
  1111011012
  1010011012
  1000101012
4. 154 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100111102
  100110102
  100001012
  110102
5. 201 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  110101112
  110010012
  110010102
  101110102
6. 268 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000011002
  1110010002
  1100101002
  1011101002
7. 110110102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  264
  231
  218
  197
8. 378 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  30
  31
  32
  33
9. 638 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  34
  51
  67
  72
10. 41216 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110011012
  100000100102
  110010010102
  110100110012
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile