หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

,ระบบเลขฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 1001101001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานแปด
  42378
  46588
  45488
  46478
2. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  100
  103
  106
  108
3. 229 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  111001012
4. 222 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  110101112
  111001002
  110010102
  101110102
5. 268 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000011002
  1110010002
  1100101002
  1011101002
6. 110 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11111112
  11110112
  11011102
  11101112
7. 67 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  101110102
  10010002
  10011112
  10000112
8. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
9. 11001102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  102
  92
  84
  76
10. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile