แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ノック: ワリーさんが _____ 知っていますか。山本 : え、そうなんですか。 _____。
  結婚したことを、 知っています
  結婚して、 知りません
  結婚するのを、 知っていませんでした
  結婚したのを、 知りませんでした
2. 田中: 何をそうだんしているんですか。 アン : 夏休みにどこへ _____、��������� そうだんしているんです。 田中 : いいですね。わたしもぜひ _____。
  行きますか、おしえて下さい
  行くのか、さんかします
  行くかどうか、行きたいです
  行くか、そうだんしているんです
3. あぶないです_____ 、_____ さわらないでください。
  ので、よく
  から、ぜったいに
  し、ぜひ
  が、なかなか
4. ムー :� わたしは少し漢字が _____ 。山田 :� そうですか。それは ね _____ 。
  読むようになりました、 ざんねんです
  読めました、 おもしろいです
  読めるようになりました、 よかったです
  読めるようにしました、 いいです
5. あき子さんはわたしの妹 _____ 人形を�_____ 。
  で、もらいました
  へ、あげました
  から、やりました
  に、くれました
6. あたたかくなって _____ から、_____ さくらがさきそうです。
  しまいました、そろそろ
  います、やっと
  来ました、もうすぐ
  行きました、なかなか
7. 会議は4 時 _____ 終わります _____ 、待っていてください。
  までに、 から
  に、 が
  まで、 ので
  から、 し
8. 山田: このふくろをもらってもいいですか。ゲン :� いいですが、そのふくろ _____ よ。
  がやぶっています
  はやぶってあります
  がやぶれてあります
  はやぶれています
9. バンコクへ _____ 、 _____ 教えてくださいね。
  来れば、ぜひ
  来ると、もちろん
  来るとき、たしか
  来たら、かならず
10. 2008 年にペキン _____ オリンピッが _____。
  に、開きました
  で、開かれました
  に、ありました
  で、開けました
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile