แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 天気がいい日 _____ 海が見えますが、雨の日 _____ 見えません。
  では、では
  は、も
  には、には
  には、しか
2. あたたかくなって _____ から、_____ さくらがさきそうです。
  しまいました、そろそろ
  います、やっと
  来ました、もうすぐ
  行きました、なかなか
3. お母さん: その本はどうしたの? 子ども : 今日、学校で先生に _____。 お母さん : 先生はいいものを _____。
  いただきました、くださった
  もらいました、あげたのね
  くださいました、いただいたのね
  くださいました、くれたのね
4. 2008 年にペキン _____ オリンピッが _____。
  に、開きました
  で、開かれました
  に、ありました
  で、開けました
5. このパソコンは買った _____ 、ちょうしが _____ こまります。
  ばかりなので、 わるいし
  ばかりなのに、 わるくて
  ところなので、 わるいし
  ところなのに、 わるくて
6. ムー :� わたしは少し漢字が _____。山田 :� そうですか。それは _____ ね。
  読むようになりました、 ざんねんです
  読めました、 おもしろいです
  読めるようになりました、 よかったです
  読めるようにしました、 いいです
7. あき子さんはわたしの妹 _____ 人形を�_____ 。
  で、もらいました
  へ、あげました
  から、やりました
  に、くれました
8. このコップは _____ね。他のコップに_____ 。
  われています、 変えていただけませんか
  わっています、 変えてくださいませんか
  われてあります、 変えませんか
  わってあります、 変えてもいいですか
9. 頭がいたい _____、 今日は早く _____ か。
  から、帰っていただけませんか
  し、帰りません
  ので、帰らせていただけませんか
  と、帰れます
10. あぶないです_____ 、_____ さわらないでください。
  ので、よく
  から、ぜったいに
  し、ぜひ
  が、なかなか
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile