แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิ่งที่เหมือนกันของไอโซโทป คือ
  เลขมวลต่างกัน
  จำนวนนิวตรอนต่างกัน
  มวลของอะตอมต่างกัน
  จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน
2. ดีบุกจัดอยู่ในคาบใดในตารางธาตุ
  คาบ 2
  คาบ 3
  คาบ 4
  คาบ 5
3. สารต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ธาตุ
  I2
  Na
  CaO
  O2
4. พันธะเคมี คือ
  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
  ปฏิกิริยาเคมี
  สมบัติทางเคมีของธาตุ
  การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
5. กำหนดให้ดีบุกมีการจัดอิเล็กตรอนเป็น 2 �8 �18 �18 �4ดีบุกจัดอยู่ในหมู่ใดในตารางธาตุ
  หมู่ 4
  หมู่ 5
  หมู่ 6
  หมู่ 7
6. วาเลนซ์อิเล็กตรอนมีได้สูงสุดไม่เกิน
  18
  2
  8
  32
7. ดีบุกมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นเท่าไร
  3
  4
  5
  6
8. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต่างกันของไอโซโทป
  มวลของอะตอมต่างกัน
  จำนวนนิวตรอนต่างกัน
  เลขมวลต่างกัน
  เลขมวลเท่ากัน
9. ข้อใดกล่าวผิด
  จำนวนนิวตรอน = A - Z
  Z เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขมวล
  A เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขมวล
  A – Z = n
10. พันธะไอออนิก
  เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของอโลหะกับอโลหะ
  เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของโลหะกับอโลหะ
  เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของโลหะกับโลหะ
  ผิดทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile