แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พันธะไอออนิก
  เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของอโลหะกับอโลหะ
  เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของโลหะกับอโลหะ
  เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของโลหะกับโลหะ
  ผิดทุกข้อ
2. ข้อใดกล่าวผิด
  จำนวนนิวตรอน = A - Z
  Z เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขมวล
  A เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขมวล
  A – Z = n
3. สารต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ธาตุ
  I2
  Na
  CaO
  O2
4. วาเลนซ์อิเล็กตรอนมีได้สูงสุดไม่เกิน
  18
  2
  8
  32
5. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของสารประกอบไอออนิก
  ไม่มีสูตรโมเลกุล
  จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ
  เป็นแรงดึงดูดแบบไฟฟ้าสถิต
  ส่วนใหญ่ละลายน้ำได้
6. สิ่งที่เหมือนกันของไอโซโทป คือ
  เลขมวลต่างกัน
  จำนวนนิวตรอนต่างกัน
  มวลของอะตอมต่างกัน
  จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน
7. ข้อใดเป็นพันธะไอออนิก
  O2
  KCl
  CH4
  Cl2
8. ดีบุกมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นเท่าไร
  3
  4
  5
  6
9. ดีบุกจัดอยู่ในคาบใดในตารางธาตุ
  คาบ 2
  คาบ 3
  คาบ 4
  คาบ 5
10. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต่างกันของไอโซโทป
  มวลของอะตอมต่างกัน
  จำนวนนิวตรอนต่างกัน
  เลขมวลต่างกัน
  เลขมวลเท่ากัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile