สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำกล่าวในข้อใดที่ไม่ถุกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  ติดเชื้อด้วยการมีเพศสัมพันธ์และการถ่ายเลือด
  ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง รับเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่าย
  เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเป็นไวรัสที่มีการถ่ายสายพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอ
  เข้าสู่เซลล์โดยตัวรับที่เป็น ซีดี 4 และตัวรับร่วม ได้แก่ ซีเอ็กซีอาร์ 4 และซีเอ็กซีอาร์ 5
2. หากสารพันุกรรมของ RNA มีลำดับดังนี้ AUCGUCAUCCGGAUUA จะมีการสร้างเป็นสาย cDNA ที่มีลำดับเช่นใด
  UAGCAGUAGGCCUAAU
  TAGCAGTAGGCCTAAT
  AUCGUCAUCCGGAUUA
  AUUAGGCCUACUGCUA
3. เซลล์ชนิดใดที่มีหน้าที่โดยตรงในการทำลายเซลล์มะเร็ง
  เซลล์ทีทำลายสิ่งแปลกปลอม
  เซลล์ทีผู้ช่วย
  เซลล์ทีส่งสัญญาณ
  เซลล์ทีกดระงับ
4. เอนไซม์ที่ประกอบอยู่ในน้ำตา ซึ่งมีหน้าที่ทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ได้แก่สารในข้อใด
  ไลโซไซม์
  ทริพซิน
  เพปซิน
  คาร์ไมโรเพปซิน
5. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันจากกระแสเลือดและสารคัดหลั่ง
  แอนติบอดี
  ลิมโพไซต์ชนิดที
  ลิมโพไซต์ชนิดบี
  เซลล์พลาสม่า
6. ปัจจัยในข้อใดที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง
  อายุ
  พันธุกรรม
  ผิวหนัง
  หัวใจและผิวหนัง
7. การลำเลียงสารในข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่จัดว่าเป็นกระบวนการแอกทีฟทรานสปอร์ต
  การดูดซึมแร่ธาตุของรากพืช
  การขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์สู่กระแสเลือด
  การดูดซึมกลูโคสในช่องลำไส้ ซึ่งมีความเข้มข้นต่ำ ซึมเข้าสู่กระแสเลือด
  โพแทสเซียมไอออนจากภายนอกเซลล์ซึมเข้าสู่ภายในเซลล์ ซึ่งมีความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอออนเข้มข้นสูงกว่า
8. หากตรวจดูเซลล์ที่มีการแบ่งตัวด้วยกล้องจุลทรรศ์ ลักษณะในข้อใดต่อไปนี้ ที่จะสามารถบอกได้ว่า เซลล์นั้นเป็นเซลล์สัตว์
  โครโมโซมเข้าแนบชิดกันสนิท
  เซนทริโอลแยกออกจากกัน
  นิวคลีโอลัสสลายหายไป
  เยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัวไป
9. บริเวณผิวหนังของมนุษย์มีสารชนิดใดที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
  เลกติน
  เคอราติน
  แทนนิน
  ลิกนิน
10. เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใดต่อไปนี้ ที่ไม่มีกรานูล (agranulocyte)
  นิวโทรฟิล
  อีโอซิโนฟิล
  เบโซฟิล
  ลิมโฟไซต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile