เรื่อง ศาสนพิธีน่ารู้ ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นคำถวายสังฆทาน
  อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ...
  อิมัง สูปะพยัญชนะ สัมปันนัง...
  สุทินนัง วะตะ เม ทานัง...
  หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ
2. ในการทำบุญงานมงคล ข้อใดที่เจ้าภาพต้องเตรียมการก่อน
  ประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว้
  เชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
  ถวายเครื่องไทยธรรม
  ประเคนภัตตาหาร
3. การถวายสังฆทาน ต้องนิมนต์พระสงฆ์ตั้งแต่กี่รูปขึ้นไป
  4 รูป
  6 รูป
  7 รูป
  8 รูป
4. เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพปฏิบัติอย่างไร
  ถวายภัตตาหาร
  อาราธนาศีล
  จุดธูปเทียน
  กรวดน้ำ
5. ข้อใดคือจำนวนพระสงฆ์ที่นิยมนิมนต์มาในพิธีทำบุญงานมงคล
  9 รูป
  8 รูป
  6 รูป
  4 รูป
6. ข้อใดไม่ใช่โอกาสในการทำบุญงานมงคล
  งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  งานฉลองรับปริญญา
  งานแต่งงาน
  งานฌาปนกิจ
7. เมื่อเริ่มทำพิธีถวายสังฆทาน ใครเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  ลูก
  พ่อแม่
  ใครก็ได้
  ผู้ที่ตั้งใจถวาย
8. ข้อสำคัญของการถวายสังฆทานคือข้อใด
  ต้องเจาะจงพระสงฆ์
  ไม่ต้องเจาะจงพระสงฆ์
  ต้องกระทำที่วัดเท่านั้น
  ต้องถวายเพียงภัตตาหารเท่านั้น
9. น้ำที่เจ้าภาพนำมาใช้กรวดน้ำ ควรเป็นน้ำในข้อใด
  น้ำต้มสุก
  น้ำสะอาด
  น้ำฝนรองจากกลางแจ้ง
  น้ำประปาที่รองทิ้งไว้ 2 วัน
10. การจัดสถานที่ถวายสังฆทานต้องมีสิ่งใด
  บาตรน้ำมนต์
  เชิงเทียน 1 คู่
  แจกันดอกไม้
  โต๊ะหมู่บูชา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile