V-NET 2019 PAT

,แบบฝึกทบทวน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
INSERT เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰ โ€ You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'Neill? Yes, I’ve ______ done that.', 'still','already','yet','now ','2','','1' at line 1
1. What is the man going to do?

  telephone the suppliers
  call the woman back
  order a new part
  pick up the motorbike
2. What sign will workers look for when accidents occurred in the workplace?
3. Situation : Vit wants to introduce his friend to his mother. What should he say?
  Samarn , I would like you to meet my mother.
  How do you do?
  I am very please to introduce my mother to you.
  How are you?
4. Have you sent that e-mail to Mr. O'Neill? Yes, I’ve ______ done that.
  still
  already
  yet
  now