ไทย1012

,สร้างเอง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ
  การเรียนกวดวิชาเป็นค่านิยมที่เกิดมานานแล้ว เด็กไทยจำนวนมากรู้สึกว่าการเรียนกวดวิชาเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่ง
  ไม่ว่าจะเกิดความวิตกกังวลหรือกลัวสักเพียงใด วันสอบจะต้องมาถึง ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็จะต้องเข้าห้องสอบ
  ความรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากตัวนักเรียนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีห้องสมุดที่ดีไว้คอยบริการ
  เด็กไทยเรานั้นเรียนรู้ที่จะท่องจำแต่ไม่สามารถดัดแปลงความรู้ที่ท่องจำนั้นมาใช้กับสังคมยุคใหม่ได้
2. ข้อใดไม่แสดงเหตุผล
  เวลาล่วงรีบรุดสุดจะนับ วัยหนุ่มสาวหายวับไปกับตา
  คำเผ็ดร้อนเผาใจยิ่งไฟเลีย พาให้เพลียชอกช้ำระกำทรวง
  วิทยาศาสตร์เจริญเดินก้าวรุด มวลมนุษย์ยังโทโสและโมหันต์
  มีศรัทธาเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงจิต มีปัญญานำชีวิตไม่ผิดผัน
3. ข้อใดไม่สะท้อนความเชื่อของผู้พูด
  ดังหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์ เห็นผิดระบอบบุราณมา
  งดอยู่อย่าเสด็จสักเจ็ดวัน ถ้าพ้นนั้นก็เห็นไม่เป็นไร
  สุดแท้แต่บุญกับกรรม จะฟังคำโหรานั้นหาไม่
  ตนเป็นไทไม่ควรไปคบทาส คนต่างชาติไม่สนิทอย่าชิดชอบ
4. ข้อใดเป็นแนวคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ "ไป่ฟังคนพูดฟุ้ง ฟั่นเฝือ เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า คือมีดเที่ยวกรีดเถือ ท่านทั่ว ไปนา ฟังจะพาพลอยเข้า พวกเพ้อรังควาน"
  ควรฟังผู้มีศิลปะในการพูด
  ควรมีวิจารณญาณในการฟัง
  ไม่ควรทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูด
  ไม่ควรฟังคนที่พูดเพ้อเจ้อ
5. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำสันธาน
  โรงพยาบาลนี้ตรวจรักษาโรคด้วยเครื่องมือทันสมัย
  โรงพยาบาลนี้ตรวจรักษาโรคด้วยเครื่องมือทันสมัย
  ใครๆ ก็อยากให้เธอไปเที่ยวด้วยเพราะเป็นคนคุยสนุก
  ทางราชการจะปรับปรุงวิธีการเก็บภาษีด้วยปรากฏว่ามีผู้เลี่ยงภาษีกันมาก
6. ข้อใดมีการใช้คำสันธาน
  อันว่าความกรุณาปรานีย่อมไม่มีใครบังคับได้ ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจเท่านั้น
  ภิกษุในพระพุทธศาสนาครองตนอยู่อย่างสมถะตามพุทธบัญญัติ ไม่สะสมข้าวของเครื่องใช้เกินจำเป็น
  ภิกษุในพระพุทธศาสนาครองตนอยู่อย่างสมถะตามพุทธบัญญัติ ไม่สะสมข้าวของเครื่องใช้เกินจำเป็น
  ในรายวิชาศึกษาอิสระนั้น ผู้เรียนอาจเลือกศึกษาหัวข้อเฉพาะตามความสนใจของตนโดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา
7. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำพ้องความหมาย
  นาค หัตถี ไอยรา
  กบิล วานร กระบี่
  สินธพ อัสดร วลาหก
  สกุณา ปักษี ทวิช
8. ค่านิยมในข้อใดปรากฏให้เห็นเด่นชัดที่สุดในคำประพันธ์ต่อไปนี้ ---"ด้วยเรียมรองมุลิกาเป็นข้าบาท จำนิราศร้างนุชสุดสงสาร ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร นมัสการรอยบาทพระศาสดา"
  ความจงรักภักดี
  ความกตัญญูกตเวที
  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  ความเลื่อมใสในพระศาสนา
9. ข้อใดไม่ใช่คำพูดที่แสดงความรักศักดิ์ศรี
  จะสงครามตามตีติดพัน ไปกว่าชีวันจะบรรลัย
  ผิดก็ทำสงครามดูตามที เคราะห์ดีก็จะได้ดังใฝ่ฝัน
  จำจะไปต้านต่อรอฤทธิ์ ถึงม้วยมิดมิให้ใครดูหมิ่น
  แต่ผู้เดียวจะเคี่ยวสงครามไป จะยากเย็นเป็นกระไรก็ตามที
10. วรรณกรรมใดสะท้อนถึงปัญหาสังคมและการเมืองไทยภายหลังการปกครอง
  ข้างหลังภาพ
  แผ่นนี้ของใคร
  ผู้ดี
  ละครแห่งชีวิต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile