อาหารและโภชนาการ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การจัดตกแต่งอาหารมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น
  ทำให้ผู้รับประทานอาหารอารมณ์ดี
  ทำให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น
  ทำให้อาหารน่ารับประทานและรับประทานได้สะดวก
2. ข้อใดเป็นวิธีการเตรียมอาหารในการผัดผักคะน้าใส่น้ำมันหอยทั้งหมด
  ล้าง สง โขลก สับ เด็ด ตวง
  ล้าง สง ฝาน สับ เด็ด ตวง
  ล้าง สง ปอก หั่น บุบ ตวง
  ล้าง สง ซอย ปอก ตวง
3. การตกแต่งจานข้าวผัดให้น่ารับประทานทำได้อย่างไร
  กดอัดข้าวผัดใส่พิมพ์เคาะวางบนจาน แล้วหั่นแตงกวา มะเขือเทศตามขวางเรียงไว้ข้าง ๆ
  ผสมสีผสมอาหารในข้าวแล้วตักข้าวให้พูนจานวางแตงกวาหั่นขวางเรียงไว้ข้างๆ
  เกลี่ยข้าวผัดให้เต็มจานแล้วหั่นมะเขือเทศกับแตงกวาตามขวางเรียงไว้บนข้าว
  หั่นแตงกวาและมะเขือเทศตามขวางคลุกข้าวผัดตักใส่จานเปล
4. ผู้บริการอาหารที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร
  กล้าหาญ �ช่างซักถาม
  คล่องแคล่ว �ช่างสังเกต
  พูดน้อย� ยิ้มตลอดเวลา
  ชอบอยู่คนเดียว� อดทนอดกลั้น
5. ถ้าขณะประกอบอาหารมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนจะทำอย่างไร
  ปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม
  ตัดสินใจแก้ปัญหาคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใคร
  โทรศัพท์ไปปรึกษาแนวทางแก้ไขกับผู้ปกครอง
  ปรึกษากับเพื่อนสนิทในกลุ่มแล้วแก้ปัญหาตามคำแนะนำของเพื่อน
6. อุปกรณ์ข้อใดใช้เจียวกระเทียม
  มีด เขียง
  หม้อ ทัพพี
  ครก ลูกครก
  กระทะ ตะหลิว
7. ถ้าแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเพื่อบริการอาหารจะเกิดผลดีอย่างไร
  งานเสร็จเร็วไม่เกิดความสับสนวุ่นวาย
  ผู้ได้รับการบริการรู้สึกชื่นชมในความสามัคคี
  สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความภาคภูมิใจร่วมกัน
  อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไม่แตกหักเสียหาย
8. ข้อใดจัดอาหารได้เหมาะสมที่สุด
  น้ำพริกกะปิใส่ถ้วยก้นตื้นวางในจานผักสด
  อาหารประเภททอดหรือผัดใส่ในจานกลม
  ทับทิมกรอบใส่ในถ้วยสีทึบก้นลึก
  ต้มยำใส่ในจานก้นลึก
9. นักเรียนจะสังเกตจากสิ่งใดว่าแป้งของตัวขนมปลากริมไข่เต่าสุกแล้ว
  แป้งในหม้อต้มเปลี่ยนสี
  น้ำในหม้อต้มข้นเหนียว
  น้ำในหม้อต้มเปลี่ยนสี
  แป้งในหม้อต้มลอยขึ้น
10. ถ้าผู้รับประทานอาหารทำช้อนส้อมตกลงพื้น ผู้บริการอาหารควรทำอย่างไร
  เก็บช้อนส้อมที่ตกไปล้างทำความสะอาดแล้วนำช้อนส้อมคู่ใหม่มาให้ผู้รับประทานอาหาร
  นำช้อนส้อมคู่ใหม่มาให้ผู้รับประทานอาหารโดยไม่ต้องเก็บช้อนส้อมที่ตกหล่น
  บอกผู้รับประทานอาหารให้ไปหยิบช้อนส้อมคู่ใหม่ด้วยตนเอง
  ยืนมองดูเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile