เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ป.3 ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือส่วนประกอบที่สำคัญของดอก
  กลีบดอก
  กลีบเลี้ยง
  เกสรตัวผู้ และ เกสรตัวเมีย
  ถูกทุกข้อ
2. กินผลไม้และผักมากๆ มีผลดีอย่างไร
  ช่วยในการขับถ่าย
  ช่วยย่อยอาหาร
  มีพลังงาน
  เสริมสร้างกระดูก
3. เราไม่ควรดื่มน้ำอัดลม เพราะอะไร
  ทำให้อ้วน
  ไม่มีคุณค่าทางอาหาร
  เปลืองเงิน
  เกิดแก๊สในกระเพาะ
4. หน้าที่สำคัญของเมล็ดคือข้อใด
  ขยายพันธุ์
  สะสมอาหาร
  สร้างอาหาร
  ล่อแมลง
5. ผลมีหน้าที่สำคัญอย่างไร
  เป็นอาหารของต้นอ่อน
  ห่อหุ้มเมล็ด
  ช่วยผสมเกสร
  สะสมอาหาร
6. ต้นอ่อนที่กำลังงอกจะได้รับอาหารจากส่วนใด
  ราก
  เมล็ด
  ใบ
  ใบเลี้ยง
7. พืชชนิดใดไม่มีดอก
  ถั่ว
  ตำลึง
  มะละกอ
  เฟื่องฟ้า
8. ลำต้นของพืชในข้อใดมีหน้าที่สะสมอาหาร
  เผือก
  มันเทศ
  ฟักทอง
  ผักกาด
9. รากที่เกิดจากการแตกออกจากรากแก้ว คือข้อใด
  รากขน
  รากฝอย
  รากแขนง
  รากกระจาย
10. พืชชนิดใดเห็นข้อ ปล้อง และตาที่ลำต้นชัดเจนที่สุด
  อ้อย
  พริก
  ขนุน
  มะยม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile