วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่า ´เล็บ´ ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด
  ear
  eye
  leg
  nail
2. คำว่า ´meal´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  มื้ออาหาร
  เนื้อหมู
  เนื้อสัตวื
  อาหารเช้า
3. คำว่า ´shoe´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  กางเกง
  รองเท้า
  เข็มขัด
  เสื้อคลุม
4. คำว่า ´big´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เล็ก
  ปานกลาง
  ใหญ่
  พอดี
5. คำว่า ´crocodile´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ลูกน้ำ
  แมวน้ำ
  จระเข้
  สัตว์น้ำ
6. คำว่า ´idle´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ขยัน
  พยายาม
  เกียจคร้าน
  ความต้องการ
7. คำว่า ´storm´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ลม
  ไฟ
  พายุ
  น้ำ
8. คำว่า ´fur´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  นก
  ขนสัตว์
  เม่น
  กระต่าย
9. คำว่า ´year´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ปี
  เดือน
  วัน
  อาทิตย์
10. คำว่า ´kitchen-garden´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ครัว
  สวนครัว
  อาหาร
  แม่ครัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile