วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่า ´investor´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เงินลงทุน
  ผู้ลงทุน
  ที่ดิน
  อาคาร
2. คำว่า ´grief´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใ
  ความยินดี
  ความเศร้าโศก
  ความดี
  ความกตัญญู
3. คำว่า ´interesting´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  น่าสนใจ
  ความล่าช้า
  เบื่อหน่าย
  อ่อนไหว
4. คำว่า ´เล็บ´ ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด
  ear
  eye
  leg
  nail
5. คำว่า ´fur´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  นก
  ขนสัตว์
  เม่น
  กระต่าย
6. คำว่า ´because´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เพราะฉะนั้น
  เพราะฉะนี้
  เพราะอะไร
  เพราะว่า
7. คำว่า ´kitchen-garden´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ครัว
  สวนครัว
  อาหาร
  แม่ครัว
8. คำว่า ´incidental´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  พบเจอ
  บังเอิญ
  ความคิด
  ความฝัน
9. คำว่า ´achieve´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ทำให้สำเร็จ
  ยอม
  ไม่สำเร็จ
  ไม่เรียบร้อย
10. คำว่า ´early´ ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  หัวค่ำ
  ตอนเช้า
  ตอนบ่าย
  ตอนเย็น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile