แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  เดินหนีให้เร็วที่สุด
  ต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
  ตั้งสติและตั้งใจปฏิเสธอย่างจริงจัง
  พูดปฏิเสธด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่จริงจัง
2. สิ่งใดจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้มากที่สุด
  การพูดแต่สิ่งดีไม่ขัดแย้ง
  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  การให้มากกว่าการรับจากผู้อื่น
  การให้อภัยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
3. ควรปลูกฝังค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเรื่องใดมากที่สุด
  ค่านิยมการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย
  ค่านิยมในเรื่องการจัดการอารมณ์ทางเพศ
  ค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบ
  ค่านิยมรักนวลสงวนตัว
4. การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวของวัยรุ่นอาจส่งผลให้ตั้งครรภ์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  ได้ เพราะมีการหลั่งน้ำอสุจิ
  ได้ เพราะทั้งคู่มีวุฒิภาวะทางเพศแล้ว
  ไม่ได้ เพราะวันนั้นไข่อาจจะยังไม่ตก
  ไม่ได้ เพราะมีการนับระยะปลอดภัยไว้แล้ว
5. เพราะเหตุใด วัยรุ่นจึงติดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด
  ความอยากรู้อยากลอง
  ความเจ็บป่วยทางกาย
  การใช้ยาในทางที่ผิด
  การมีฐานะยากจน
6. หากเพื่อนของนักเรียนพูดถึงเรื่องราวที่ไม่ดีของบุคคลที่ 3 ให้นักเรียนฟัง ซึ่งเป็นบุคคลที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคย นักเรียนควรทำอย่างไร
  ไม่แสดงความคิดเห็น และพยายามเปลี่ยนหัวข้อสนทนา
  พิจารณาว่าถ้าเป็นความจริงควรบอกให้ผู้นั้นแก้ไข
  พยายามชักชวนให้เพื่อนพูดขยายความมากขึ้น
  แนะนำเพื่อนว่าไม่ควรพูดให้ผู้อื่นเสียหาย
7. ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อใดคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด
  การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
  ความอดทนต่อเพื่อนร่วมงาน
  การเสียสละต่อเพื่อนร่วมงาน
  การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
8. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเมื่อพบกับเพื่อนใหม่
  ทำความรู้จักและทักทาย
  ชวนไปกินข้าวด้วยกัน
  ถามเรื่องครอบครัว
  ขอเบอร์โทรศัพท์
9. ข้อใดคือลักษณะของครอบครัวที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
  สร้างระเบียบของครอบครัวร่วมกัน
  สมาชิกทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหา
  ผู้นำครอบครัวเป็นผู้ออกคำสั่ง
  ฟังความคิดเห็นของสมาชิก
10. การเสพสารเสพติด จะส่งผลเสียต่อตนเองในเรื่องใดมากที่สุด
  ชื่อเสียง
  สุขภาพ
  ทรัพย์สิน
  เศรษฐกิจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile