แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเมื่อพบกับเพื่อนใหม่
  ทำความรู้จักและทักทาย
  ชวนไปกินข้าวด้วยกัน
  ถามเรื่องครอบครัว
  ขอเบอร์โทรศัพท์
2. สิ่งใดจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้มากที่สุด
  การพูดแต่สิ่งดีไม่ขัดแย้ง
  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  การให้มากกว่าการรับจากผู้อื่น
  การให้อภัยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
3. อิทธิพลใดมีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุด
  ศาสนา
  ครอบครัว
  บุคลิกภาพ
  บรรทัดฐานทางสังคม
4. การเลี้ยงลูกแบบตามใจมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
  เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
  วัวหายล้อมคอก
  พ่อแม่
5. การเสพสารเสพติด จะส่งผลเสียต่อตนเองในเรื่องใดมากที่สุด
  ชื่อเสียง
  สุขภาพ
  ทรัพย์สิน
  เศรษฐกิจ
6. วัฒนธรรมใดของชาวตะวันตก ที่วัยรุ่นในสังคมไทยไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
  สนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศ
  การกอดจูบในที่สาธารณะ
  การคบเพื่อนต่างเพศ
  การเที่ยวกลางคืน
7. ข้อใดเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายหญิง ที่แสดงต่อเพื่อนชาย
  ยิ้มและกล่าวทักทาย
  ให้เพื่อนชายถูกเนื้อต้องตัว
  รับประทานอาหารด้วยกัน
  ซื้อขนมมาฝากเพื่อเป็นการขอบคุณ
8. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
  มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม
  เพื่อให้มีเพื่อนที่หลากหลาย
  มนุษย์มีการแก่งแย่ง แข่งขันกัน
  เพื่อผลประโยชน์ในหน้าที่การงาน
9. การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวของวัยรุ่นอาจส่งผลให้ตั้งครรภ์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  ได้ เพราะมีการหลั่งน้ำอสุจิ
  ได้ เพราะทั้งคู่มีวุฒิภาวะทางเพศแล้ว
  ไม่ได้ เพราะวันนั้นไข่อาจจะยังไม่ตก
  ไม่ได้ เพราะมีการนับระยะปลอดภัยไว้แล้ว
10. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นควรยึดหลักการใด
  การทำความดี
  ยึดหลักการและเหตุผล
  ยอมรับสภาพ
  แก้ไขข้อบกพร่อง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile