หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต

,อินเทอร์เน็ต คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือจุดเด่นของการติดต่อสื่อสารด้วยการสนทนาออนไลน์
  มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ
  เสียค่าใช้บริการในราคาต่ำ
  สามารถโต้ตอบคู่สนทนาได้ทันที
  สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้นาน
2. ข้อใดกล่าวถึงจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง
  หากมีผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
  เป็นเงื่อนไขในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ
  กระทรวงไอซีทีจะกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปฏิบัติตาม
  เป็นหลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
3. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการสมัครบล็อก
  พิมพ์หัวข้อบล็อกที่ต้องการ
  คลิก Register เพื่อสมัครบล็อก
  คลิก I Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขในการสมัครบล็อก
  คลิก Yes เพื่อให้ข้อมูลในบล็อกไปปรากฏในเซิร์ชเอนจิ้นไซต์
4. ประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อใด
  พ.ศ. 2512
  พ.ศ. 2524
  พ.ศ. 2530
  พ.ศ. 2538
5. ข้อใดคือลักษณะของการสนทนาออนไลน์ผ่านโปรแกรมประยุกต์
  ผู้สนทนาไม่จำเป็นต้องรู้จักกับคู่สนทนา
  ผู้สนทนาจำเป็นต้องใช้บริการผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์
  ผู้สนทนาจะต้องสมัครใช้งานกับผู้ให้บริการก่อนใช้งาน
  ผู้สนทนาจะต้องติดตั้งโปรแกรมนั้นที่คอมพิวเตอร์ของผู้สนทนา
6. ข้อใดหมายถึงเว็บเบราว์เซอร์
  เป็นผู้ให้บริการเช่าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต
  เป็นชื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ
  เป็นอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับกระจายสัญญาณข้อมูล
  เป็นซอฟต์แวร์ตัวกลางระหว่างผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. ข้อใดหมายถึงบล็อกเกอร์
  ผู้ดูแลที่ให้บริการบล็อก
  ผู้สร้างหรือผู้เขียนข้อมูลในบล็อก
  ผู้สร้างหรือผู้เขียนข้อมูลในบล็อก
  ผู้อนุญาตให้ผู้อื่นนำเสนอข้อมูลในบล็อก
8. ข้อใดคือวิธีการใช้อีเมล
  ส่งข้อมูลไปสมัครกับกระทรวงไอซีที
  สมัครกับผู้ให้บริการเพื่อขอที่อยู่อีเมล
  เปิดอีเมลของผู้รับข้อมูลแล้วฝากข้อมูลไว้
  เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการแล้วส่งข้อมูลได้ทันที
9. ใครมีจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
  สายป่านใช้ข้อมูลของมาริโอสมัครอีเมล
  พี่เอใช้ภาษาคาราโอเกะสนทนาออนไลน์กับสายป่าน
  มาริโอเลือกดาวน์โหลดเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย
  กุ๊บกิ๊บอ่านเงื่อนไขในการสมัครบล็อกแต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
10. ข้อใดคือข้อมูลที่ผู้ให้บริการบล็อกจะส่งให้ผู้สมัครทางอีเมล
  รายละเอียดของผู้ให้บริการบล็อก
  คะแนนนิยมของบล็อกที่ให้บริการ
  ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าไปสร้างบล็อก
  ความเคลื่อนไหวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบล็อก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile