หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต

,อินเทอร์เน็ต คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือจุดเด่นของการติดต่อสื่อสารด้วยการสนทนาออนไลน์
  มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ
  เสียค่าใช้บริการในราคาต่ำ
  สามารถโต้ตอบคู่สนทนาได้ทันที
  สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้นาน
2. คำสำคัญเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการใช้ด้านใดของอินเทอร์เน็ต
  อีเมล
  บล็อก
  เซิร์ชเอนจิ้น
  สนทนาออนไลน์
3. บันทึกออนไลน์หมายถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตในข้อใด
  แชท
  อีเมล
  บล็อก
  การถ่ายโอนข้อมูล
4. ใครควรโอนย้ายแฟ้มข้อมูลด้วยการอัปโหลดมากที่สุด
  ก็อตต้องการทดลองใช้งานฟรีโปรแกรม
  กิ่งต้องการนำข้อมูลของตนเองไปแสดงไว้บนบล็อก
  กฤตต้องการติดตั้งโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์
  กรรณต้องการเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเพื่อน
5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการสมัครบล็อก
  พิมพ์หัวข้อบล็อกที่ต้องการ
  คลิก Register เพื่อสมัครบล็อก
  คลิก I Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขในการสมัครบล็อก
  คลิก Yes เพื่อให้ข้อมูลในบล็อกไปปรากฏในเซิร์ชเอนจิ้นไซต์
6. ใครมีจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
  สายป่านใช้ข้อมูลของมาริโอสมัครอีเมล
  พี่เอใช้ภาษาคาราโอเกะสนทนาออนไลน์กับสายป่าน
  มาริโอเลือกดาวน์โหลดเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย
  กุ๊บกิ๊บอ่านเงื่อนไขในการสมัครบล็อกแต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
7. ประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อใด
  พ.ศ. 2512
  พ.ศ. 2524
  พ.ศ. 2530
  พ.ศ. 2538
8. ข้อใดกล่าวถึง @ ได้ถูกต้อง
  ย่อมาจาก Air Mail
  ผู้ใช้อีเมลทุกคนจะต้องมี
  เป็นชื่อของผู้ให้บริการอีเมล
  แบ่งเป็น 5 ส่วนแต่ละส่วนคั่นด้วยจุด
9. ข้อใดคือวิธีการใช้อีเมล
  ส่งข้อมูลไปสมัครกับกระทรวงไอซีที
  สมัครกับผู้ให้บริการเพื่อขอที่อยู่อีเมล
  เปิดอีเมลของผู้รับข้อมูลแล้วฝากข้อมูลไว้
  เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการแล้วส่งข้อมูลได้ทันที
10. ข้อใดคือประโยชน์ของเซิร์ชเอนจิ้น
  ช่วยค้นหาข้อมูล
  ช่วยส่งข้อมูลให้แก่ผู้อื่น
  ช่วยแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้
  ช่วยรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile