เรื่อง การวัด ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เสาต้นหนึ่งปักลงในดิน 85 เซนติเมตร อยู่พ้นดิน 1 เมตร 45 เซนติเมตร เสาต้นนี้ยาวเท่าไร
  1 เมตร 85 เซนติเมตร
  1 เมตร 95 เซนติเมตร
  2 เมตร 30 เซนติเมตร
  2 เมตร 50 เซนติเมตร
2. 38 มิลลิเมตร สั้นกว่า ..... ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง
  1 เซนติเมตร
  2 เซนติเมตร
  3 เซนติเมตร
  4 เซนติเมตร
3. กมลคาดคะเนความกว้างของห้องเรียน กว้าง 5 เมตร วัดจริงกว้าง 7 เมตร กมลคาดคะเนคลาดเคลื่อนเท่าไร
  1 เมตร
  2 เมตร
  3 เมตร
  4 เมตร
4. ไม้ท่อนหนึ่งยาว 8 ม. เลื่อยไปใช้ 2 ม. 30 ซม. เหลือไม้ยาวเท่าไร
  6 เมตร 20 เซนติเมตร
  6 เมตร 70 เซนติเมตร
  5 เมตร 20 เซนติเมตร
  5 เมตร 70 เซนติเมตร
5. ซื้อผ้ายาว 4 เมตร 45 เซนติเมตร นำไปตัดเสื้อยาว 160 เซนติเมตร จะเหลือผ้ายาวเท่าไร
  3 เมตร 80 เซนติเมตร
  3 เมตร 85 เซนติเมตร
  2 เมตร 80 เซนติเมตร
  2 เมตร 85 เซนติเมตร
6. ข้อใดถูกต้อง
  1 เมตร ยาวกว่า 100 เซนติเมตร
  2 เมตร สั้นกว่า 150 เซนติเมตร
  2 เมตร ยาวกว่า 200 เซนติเมตร
  3 เมตร เท่ากับ 300 เซนติเมตร
7. ข้อใดใช้หน่วยวัดความยาวได้เหมาะสม
  ตึกสูง 1,000 เซนติเมตร
  โต๊ะครูสูง 800 เซนติเมตร
  ห้องเรียนกว้าง 6 เมตร
  ปากกายาว 130 มิลลิเมตร
8. 1 เมตร ยาวเท่ากับกี่เซนติเมตร
  10
  50
  100
  1,000
9. นพสูง 135 เซนติเมตร ต้อยสูง 148 เซนติเมตร ต้อยสูงกว่านพกี่เซนติเมตร
  12 เซนติเมตร
  13 เซนติเมตร
  14 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
10. หากต้องการวัดความยาวของห้องเรียน ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด
  ไม้บรรทัด
  ไม้เมตร
  ตลับเมตร
  สายวัดตัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile