เรื่อง การวัด ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ไม้ท่อนหนึ่งยาว 8 ม. เลื่อยไปใช้ 2 ม. 30 ซม. เหลือไม้ยาวเท่าไร
  6 เมตร 20 เซนติเมตร
  6 เมตร 70 เซนติเมตร
  5 เมตร 20 เซนติเมตร
  5 เมตร 70 เซนติเมตร
2. หากต้องการวัดความยาวของห้องเรียน ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด
  ไม้บรรทัด
  ไม้เมตร
  ตลับเมตร
  สายวัดตัว
3. ซื้อผ้ายาว 4 เมตร 45 เซนติเมตร นำไปตัดเสื้อยาว 160 เซนติเมตร จะเหลือผ้ายาวเท่าไร
  3 เมตร 80 เซนติเมตร
  3 เมตร 85 เซนติเมตร
  2 เมตร 80 เซนติเมตร
  2 เมตร 85 เซนติเมตร
4. เสาต้นหนึ่งปักลงในดิน 85 เซนติเมตร อยู่พ้นดิน 1 เมตร 45 เซนติเมตร เสาต้นนี้ยาวเท่าไร
  1 เมตร 85 เซนติเมตร
  1 เมตร 95 เซนติเมตร
  2 เมตร 30 เซนติเมตร
  2 เมตร 50 เซนติเมตร
5. เชือกเส้นที่หนึ่งยาว 1 ม. 25 ซม. เชือกเส้นที่สองยาว 3 ม. 45 ซม. เชือกเส้นที่สองยาวกว่าเชือกเส้นที่หนึ่งเท่าไร
  2 เมตร 20 เซนติเมตร
  2 เมตร 25 เซนติเมตร
  2 เมตร 30 เซนติเมตร
  2 เมตร 35 เซนติเมตร
6. นพสูง 135 เซนติเมตร ต้อยสูง 148 เซนติเมตร ต้อยสูงกว่านพกี่เซนติเมตร
  12 เซนติเมตร
  13 เซนติเมตร
  14 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
7. ถ้าวัดความยาวของหนังสือ ควรใช้หน่วยใด
  เมตร
  ศอก
  เซนติเมตร
  วา
8. ข้อใดถูกต้อง
  1 เมตร ยาวกว่า 100 เซนติเมตร
  2 เมตร สั้นกว่า 150 เซนติเมตร
  2 เมตร ยาวกว่า 200 เซนติเมตร
  3 เมตร เท่ากับ 300 เซนติเมตร
9. ข้อใดใช้หน่วยวัดความยาวได้เหมาะสม
  ตึกสูง 1,000 เซนติเมตร
  โต๊ะครูสูง 800 เซนติเมตร
  ห้องเรียนกว้าง 6 เมตร
  ปากกายาว 130 มิลลิเมตร
10. 38 มิลลิเมตร สั้นกว่า ..... ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง
  1 เซนติเมตร
  2 เซนติเมตร
  3 เซนติเมตร
  4 เซนติเมตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile