เรื่อง การวัด ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นหน่วยวัดความยาวทั้งหมด
  เมตร กิโลกรัม กรัม
  มิลลิเมตร เซนติเมตร กรัม
  เซนติเมตร เมตร มิลลิเมตร
  เมตร มิลลิเมตร กรัม
2. ข้อใดใช้หน่วยวัดความยาวได้เหมาะสม
  ตึกสูง 1,000 เซนติเมตร
  โต๊ะครูสูง 800 เซนติเมตร
  ห้องเรียนกว้าง 6 เมตร
  ปากกายาว 130 มิลลิเมตร
3. ถ้าวัดความยาวของห้องเรียน ควรใช้หน่วยใด
  เมตร
  ศอก
  เซนติเมตร
  วา
4. เชือกเส้นที่หนึ่งยาว 1 ม. 25 ซม. เชือกเส้นที่สองยาว 3 ม. 45 ซม. เชือกเส้นที่สองยาวกว่าเชือกเส้นที่หนึ่งเท่าไร
  2 เมตร 20 เซนติเมตร
  2 เมตร 25 เซนติเมตร
  2 เมตร 30 เซนติเมตร
  2 เมตร 35 เซนติเมตร
5. หากต้องการวัดความยาวของห้องเรียน ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด
  ไม้บรรทัด
  ไม้เมตร
  ตลับเมตร
  สายวัดตัว
6. หากต้องการวัดความยาวรอบเอว ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
  สายวัดตัว
  ตลับเมตร
  ไม้เมตร
  ไม้บรรทั
7. กมลคาดคะเนความกว้างของห้องเรียน กว้าง 5 เมตร วัดจริงกว้าง 7 เมตร กมลคาดคะเนคลาดเคลื่อนเท่าไร
  1 เมตร
  2 เมตร
  3 เมตร
  4 เมตร
8. นพสูง 135 เซนติเมตร ต้อยสูง 148 เซนติเมตร ต้อยสูงกว่านพกี่เซนติเมตร
  12 เซนติเมตร
  13 เซนติเมตร
  14 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
9. ไม้ท่อนหนึ่งยาว 8 ม. เลื่อยไปใช้ 2 ม. 30 ซม. เหลือไม้ยาวเท่าไร
  6 เมตร 20 เซนติเมตร
  6 เมตร 70 เซนติเมตร
  5 เมตร 20 เซนติเมตร
  5 เมตร 70 เซนติเมตร
10. ถ้าวัดความยาวของหนังสือ ควรใช้หน่วยใด
  เมตร
  ศอก
  เซนติเมตร
  วา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile