แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในขณะสอบสัมภาษณ์ ถ้าท่านไม่สามารถตอบคำถามที่กรรมการถามได้ท่านควรทำอย่างไร
  ตอบว่า “ข้อนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับ”
  ทำหน้าเศร้าเพื่อให้กรรมการสงสาร
  นั่งก้มหน้าและรอให้กรรมการถามข้อใหม่
  ยิ้มแล้วขอให้กรรมการเปลี่ยนคำถาม
2. ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่สมควรกระทำมากที่สุด ขณะพูดคุยกัน
  พยายามพูดเพื่อให้ผู้อื่นฟังตน
  แย่งพูดกลางคันหรือพูดขัดคอผู้อื่น
  ใช้ภาษาไม่ถูกต้องหรือพูดไม่ชัดเจน
  พูดเรื่องส่วนตัวหรือพูดเรื่องของผู้อื่น
3. ข้อใดใช้สำนวน “เห็นหน้าเห็นหลัง” ได้ถูกต้องที่สุด
  ผมประกอบกิจการค้ามา 4 ปี ได้กำไรพอควร ตอนนี้ก็พอจะเห็นหน้าเห็นหลังบ้างแล้ว
  พวกเราเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ก่อนเธอ จะเสนอโครงการใหม่อะไรก็ให้เห็นหน้าเห็นหลังกันบ้าง
  เขาเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติ เมื่อมาแข่งขันในระดับจังหวัดเขาจึงทิ้งคู่แข่งจนไม่เห็นหน้าเห็นหลัง
  คุณทำงานผิดๆ พลาดๆ ไม่เห็นหน้าเห็นหลังอยู่เสมอ คุณควรปรับปรุงตัวเองเสียใหม่นะ
4. ข้อใดมีโครงสร้างดังนี้ “หนังสือเล่มนี้คุณพ่อชอบอ่าน”
  ฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน
  น้ำยาซักผ้า “เอสเซ้นซ์” คนใช้ชอบใช้
  ใครมาช้าจะถูกทำโทษนะ
  เพื่อนของฉันชอบดูหนังเรื่องนี้
5. “เธอขับรถเร็วหน่อยไม่ได้หรือ” ประโยคนี้มีเนื้อความอย่างไร
  ถามให้ตอบ
  แจ้งให้ทราบ
  บอกให้ทำ
  ข้อ 2 และข้อ 3
6. ข้อความข้างต้น คำที่เป็นคำสมาสแท้คือคำใด
  สามัคคี
  สมานฉันท์
  สร้างสรรค์
  สมบูรณ์
7. ข้อใดเป็นลักษณะการจดบันทึกที่ดี
  เขียนหัวเรื่องที่จะบันทึกอย่างชัดเจน
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ให้แน่นอน
  จดรายละเอียดให้ได้มากที่สุดขณะฟัง
  เลือกจดเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น
8. ใช้ข้อความที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ 8 – 10�� “ความสามัคคีเป็นปึกแผ่น คือ กำลังอันแข็งกล้าที่สุดในแผ่นดิน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะบันดาลให้คนในชาติมีสมานฉันท์ มุ่งมั่นที่จะช่วยกำลังกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองให้สมบูรณ์ขึ้นทุกสถาน”ข้อความนี้เป็นข้อความชนิดใด
  คำสั่ง
  โอวาท
  ประกาศ
  คำแนะนำ
9. ข้อใดมีคำที่มีรูปสระออกเสียงทุกคำ
  โรคพยาธิ คุณวุฒิ ขัดสมาธิ
  ชาตินิยม ชาติพันธุ์ ชาติภูมิ
  ประวัติการณ์ ปริยัติธรรม ประวัติกาล
  ยาธาตุ โลกธาตุ ธาตุเจดีย์
10. ข้อใดไม่ต้องการคำตอบ
  ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง
  ทำไมเธอจึงไม่ทำเลขข้อนี้
  เธอไม่ไปโรงเรียนหรือ
  ตัวไหนที่เธอต้องการ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile