แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
  เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม
  การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
  ดื่มของมึนเมา
  การดูสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
2. ศิลปะการป้องกันตัวชนิดใดที่มีปรัชญาป้องกันตัวเมื่อถูกกระทำก่อน
  ยูโด
  ไอคิโด
  เทควันโด
  มวย
3. เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศควรปรึกษาใครเป็นอันดับแรก
  เพื่อนสนิท
  ครูประจำชั้น
  อาจารย์แนะแนว
  ผู้ปกครอง
4. ในขณะเล่นกีฬา นักกีฬาใช้กล้ามเนื้อชนิดใดมากที่สุด
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อแดง
5. นักวิ่งระยะสั้น ทำการฝึกซ้อมทุกวัน ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใด มากที่สุด
  สีขาว
  สีแดง
  สีชมพู
  สีเหลือง
6. ข้อใดเป็นค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ
  ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
  มีคนรักหลายคน เป็นคนมีเสน่ห์
  การถูกเนื้อต้องตัวระหว่างชายและหญิงเป็นเรื่องธรรมดา
  ควรทดลองอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน
7. ในการสร้างสมรรถภาพทางกายที่ดี นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  รับประทานผักผลไม้มากๆ
  รับประทานเนื้อสัตว์มากๆ
  ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน
  พักผ่อนให้เพียงพอ
8. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  การดูแลบ้านเป็นหน้าที่ของสามีและภรรยา
  ผู้ชายที่แต่งงานแล้วต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยา
  เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว
  สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
9. ลักษณะใดที่บุคคลต้องการคบเป็นเพื่อนมากที่สุด
  ยิ้มแย้มแจ่มใส
  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  เอาใจเขามาใส่ใจเรา
  พูดจาไพเราะ
10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกล้ามเนื้อ
  มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  มีความสามารถยืดตัวและหดตัวได้
  มีจำนวนเส้นใยคงที่
  ทำหน้าที่ยึดโครงร่างของร่างกาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile