O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/3

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูดกลืนและการคายความร้อน
  เสื้อสีดำจะคายความร้อนได้ดีกว่าเสื้อสีขาว
  ผงเหล็กจะคายความร้อนได้ดีกว่าแผ่นเหล็ก
  น้ำเย็นจะดูดกลืนความร้อนได้ช้ากว่าน้ำร้อน
  ลูกกอล์ฟจะดูดความร้อนได้ช้ากว่าลูกปิงปอง
2. ตัวกลางในข้อใดพาความร้อนได้ดีที่สุด
  น้ำ
  เงิน
  เหล็ก
  อากาศ
3. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับหยาดน้ำฟ้าได้ถูกต้องที่สุด
  หมอกจัดเป็นหยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่ง
  ลูกเห็บจัดเป็นหยาดน้ำฟ้า ส่วนหิมะไม่จัดเป็นหยาดน้ำฟ้า
  ฝนและน้ำค้างจัดเป็นหยาดน้ำฟ้าที่มีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกัน
  หยาดน้ำฟ้าเป็นไอน้ำในบรรยากาศที่เกิดการควบแน่นแล้วตกลงมาสู่พื้นโลก
4. ในบริเวณใดที่มีอุณหภูมิของอากาศสูงที่สุด
  บนยอดดอยในเวลา 06.00 น.
  บริเวณริมทะเลในเวลา 18.00 น.
  บริเวณทะเลทรายในเวลา 15.00 น.
  บริเวณป่าไม้หนาทึบในเวลา 10.00 น.
5. “เมื่อยืนอยู่ใกล้เตาไฟในบริเวณที่มีลมพัด เราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนจากเตาไฟ” ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบบใด
  การนำความร้อน
  การพาความร้อน
  การแผ่รังสีความร้อน
  การดูดกลืนความร้อน
6. อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีค่ากี่องศาฟาเรนไฮด์
  26
  46
  66
  86
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบรรยากาศ
  ช่วยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต
  ช่วยป้องกันอันตรายจากสะเก็ดดาว
  ช่วยให้โลกไม่ร้อนเกินไปในเวลากลางวัน
  ช่วยให้โลกเย็นลงอย่างรวดเร็วในเวลากลางคืน
8. บริเวณใดน่าจะมีความกดอากาศต่ำที่สุด
  บริเวณยอดภูเขา
  บริเวณทะเลทราย
  บริเวณใต้ท้องทะเล
  บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ
9. บริเวณใดจะมีความชื้นของอากาศมากที่สุด
  บริเวณที่มีไอน้ำน้อย
  บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  บริเวณที่รับไอน้ำจากการระเหยได้มาก
  บริเวณที่รับไอน้ำจากการระเหยได้น้อย
10. ความสัมพันธ์ของคามชื้นสัมพัทธ์กับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันในข้อใดถูกต้อง
  ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ อากาศจะอบอ้าว
  ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ เสื้อผ้าจะแห้งช้า
  ความชื้นสัมพัทธ์สูง เสื้อผ้าจะแห้งเร็ว
  ความชื้นสัมพัทธ์สูง จะรู้สึกเหนียวตัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile