บทประยุกต์ 6/2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ทองคำรูปพรรณ 1 บาท มีราคา 88% ของทองคำเเท่ง ถ้าซื้อทองคำรูปพรรณเเละทองคำเเท่งรวมกัน ชนิดละ 2 บาทเเล้วจ่ายเงินไป 99,810 บาท ถามว่า ทองคำรูปพรรณ 1 บาท มีราคาเท่าไร
  21,780 บาท
  28,125 บาท
  24,952.50 บาท
  49,905 บาท
2. 247% ของ 17 มีค่าเท่ากับข้อใด
  24,683
  1,452.94
  6.88
  41.99
3. 74/43 74 มีค่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์
  172.09%
  100%
  100.58%
  58.10%
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเศษส่วนร้อยละ
  หาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนที่เท่ากันคือ 100
  หาค่าเฉลี่ยของจำนวนนับที่ทำให้ส่วนทุกจำนวนเป็น 100 ได้
  เป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100 เสมอ
  ไม่มีข้อใดถูก
5. ลองกอง 5 กิโลกรัม ราคา 75 บาท มะยม 3 กิโลกรัม ราคา 54 บาท ลำไย 1 กิโลกรัม ราคาสูงกว่าลองกอง 3 กิโลกรัมอยู่ 12 บาท ถามว่าถ้าซื้อผลไม้ทั้งสามชนิด ชนิดละ 5.5 กก. ถามว่าถ้ามีเงินอยู่ 1,000 บาท ถ้าซื้อผลไม้ทั้งสามชนิดนี้เขาจะเหลือเงินอยู่อีกกี่บาท จากข้อ 5 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
  495 บาท
  505 บาท
  330 บาท
  325 บาท
6. ลองกอง 5 กิโลกรัม ราคา 75 บาท มะยม 3 กิโลกรัม ราคา 54 บาท ลำไย 1 กิโลกรัม ราคาสูงกว่าลองกอง 3 กิโลกรัมอยู่ 12 บาท ถามว่าถ้าซื้อผลไม้ทั้งสามชนิด ชนิดละ 5.5 กก. ถามว่าถ้ามีเงินอยู่ 1,000 บาท ถ้าซื้อผลไม้ทั้งสามชนิดนี้เขาจะเหลือเงินอยู่อีกกี่บาท จากข้อ 5 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
  1000-(75/5*5.5)+(54/3*5.5)+(75/5*3+12*5.5)
  1000-(75/5*5.5)-(54/3*5.5)-(75/5*3+12*5.5)
  1000-(75/5*5.5)-(54/3*5.5)-(75/5+12*5.5)
  1000-(75/5*5.5)+(54/3*5.5)+(75/5+12*5.5)
7. อรพันธ์ฝากเงินธนาคารได้ดอกเบี้ยมา 6% ของจำนวนเงินที่ฝาก เขาได้ดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน รวมดอกเบี้ยที่ได้ 4 เดือน อรพันธ์มีเงินฝากในธนาคารตอนนี้ 75,000 บาท อรพันธ์ฝากเงินเดือนละกี่บาท
  18,000 บาท
  4,500 บาท
  14,250 บาท
  57,000 บาท
8. 74/43 43 มีค่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์
  58.10%
  100.58%
  100%
  172.09%
9. ทองคำรูปพรรณ 1 บาท มีราคา 88% ของทองคำเเท่ง ถ้าซื้อทองคำรูปพรรณเเละทองคำเเท่งรวมกัน ชนิดละ 2 บาทเเล้วจ่ายเงินไป 99,810 บาท ถามว่า ทองคำรูปพรรณ 2 บาท มีราคาต่างจากราคาของทองคำเเท่ง 1 บาทอยู่เท่าไร
  6,345 บาท
  15,435 บาท
  24,952.50 บาท
  93,465 บาท
10. 89% ของ 56 มีค่าเท่ากับข้อใด
  158.92
  49.84
  8,844
  62.92
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile