ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จานผสมสีมีหลายขนาดส่วนมากจานผสมสีจะมีสีอะไร
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีขาว
  สีดำ
2. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของนาฏศิลป์ในราชสำนัก
  คนงาม
  รำงาม
  เครื่องแต่งกายงาม
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
  ล้างปากเป่าทรัมเป็ตด้วยน้ำ
  ล้างตัวเครื่องทรอมโบนด้วยน้ำ
  ล้างตัวเครื่องแซกโซโฟนด้วยน้ำ
  ล้างปากเป่าคลาริเน็ตด้วยน้ำ
4. “...วิวัฒนาการมาจากหนังใหญ่ ต่อมาใช้ตัวโขนสลับการเชิดหนังใหญ่ที่เรียกว่าหนังติดตัวโขน เมื่อความนิยมเรื่องหนังใหญ่เลิกลงจึงนิยมแสดงโขนชนิดนี้...” จากข้อความ หมายถึงการแสดงชนิดใด
  โขนหน้าจอ
  โขนฉาก
  โขนโรงนอก
  โขนสลับฉาก
5. เครื่องดนตรีในข้อใดมักใช้เล่นเสียงประสานเมื่ออยู่ในวงดนตรี
  ฮอร์น
  ฟลู้ต
  คลาริเน็ต
  ปิคโคโล
6. “...วิวัฒนาการมาจากหนังใหญ่ ต่อมาใช้ตัวโขนสลับการเชิดหนังใหญ่ที่เรียกว่าหนังติดตัวโขน เมื่อความนิยมเรื่องหนังใหญ่เลิกลงจึงนิยมแสดงโขนชนิดนี้...” จากข้อความ หมายถึงการแสดงชนิดใด
  โขนหน้าจอ
  โขนฉาก
  โขนโรงนอก
  โขนสลับฉาก
7. ข้อใดคือลักษณะเด่นของดนตรีไทย
  การขับร้องที่ต้องใช้เสียงสูงมาก
  เครื่องตีที่ใช้มือตีทั้ง 2 ข้างตีประกอบกัน
  กลองที่สามารถตีเป็นเสียงต่างๆ ได้ในใบเดียวกัน
  เครื่องเป่า ที่สามารถเป่าได้โดยไม่ต้องหยุดหายใจ
8. ในคำร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมี “ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน” พยางค์ใดตรงกับจังหวะหนัก
  พุทธ
  และ
  ศิ
  กราน
9. ข้อใดเป็นระดับเสียงของนักร้องหญิง
  อัลโต
  เทเนอร์
  บาริโทน
  เบส
10. ในคำร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมี “ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน” พยางค์ใดตรงกับจังหวะหนัก
  พุทธ
  และ
  ศิ
  กราน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile