ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือลักษณะเด่นของดนตรีไทย
  การขับร้องที่ต้องใช้เสียงสูงมาก
  เครื่องตีที่ใช้มือตีทั้ง 2 ข้างตีประกอบกัน
  กลองที่สามารถตีเป็นเสียงต่างๆ ได้ในใบเดียวกัน
  เครื่องเป่า ที่สามารถเป่าได้โดยไม่ต้องหยุดหายใจ
2. ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์ที่แตกต่างจากเพลงประเภทอื่น คือ
  ต้องมีบทร้องประกอบเสมอเมื่อมีการบรรเลง
  ใช้ประกอบการแสดงระบำในการแสดงละคร
  ใช้ในพิธีกรรม หรือประกอบการแสดง
  ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูง หรือพระราชพิธีเท่านั้น
3. การแบ่งประเภทของประติมากรรมใช้เกณฑ์ในข้อใด
  ปริมาตรของรูปทรง
  ความลึกของส่วนที่ถูกแกะออกไป
  วัสดุที่นำมาขึ้นรูป
  ความสูงของส่วนที่นูนขึ้นมา
4. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด
  ซอสามสาย กระจับปี่ พิณน้ำเต้า
  จะเข้ ซอด้วง พิณน้ำเต้า
  จะเข้ กระจับปี่ พิณเพียะ
  ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย
5. ดินสอที่ใช้ในการร่างภาพได้แก่ดินสอประเภทใด
  ดินสอ 2B
  ดินสอ 3B
  ดินสอ 4B
  ดินสอ 5B
6. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของละคร
  เรื่องราว + การแสดง + นักแสดง
  เหตุการณ์ + นักแสดง + ผู้ชม
  การแสดง + ศิลปะ + เรื่องราว + นักแสดง + ผู้ชม
  ศิลปะ + การแสดง + เรื่องราว + ผู้กำกับ + นักแสดง + ผู้ชม
7. ข้อใดเป็นหลักของการวิจารณ์ละครที่ดี
  เลือกใช้ภาษารุนแรงเพื่อเร้าอารมณ์ผู้ฟังหรือผู้อ่าน
  ติหรือชมเพื่อให้เกิดผลในทางบวก
  การเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อบกพร่องอย่างชัดเจน
  ถูกทุกข้อ
8. การแบ่งประเภทของประติมากรรมใช้เกณฑ์ในข้อใด
  ปริมาตรของรูปทรง
  ความลึกของส่วนที่ถูกแกะออกไป
  วัสดุที่นำมาขึ้นรูป
  ความสูงของส่วนที่นูนขึ้นมา
9. ในคำร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมี “ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน” พยางค์ใดตรงกับจังหวะหนัก
  พุทธ
  และ
  ศิ
  กราน
10. จานผสมสีมีหลายขนาดส่วนมากจานผสมสีจะมีสีอะไร
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีขาว
  สีดำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile