คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A คือ เลขจำนวนหนึ่ง ถูกหารด้วย 3, 4 และ 5 แล้วเหลือเศษ 2, 3, 4 ตามลำดับB คือ ค.ร.น. ของ 0.25, 0.30, 0.50จงหา A-B = ?
  59
  58.125
  58
  57.5
2. เสา 3 ต้น คือ เสาA เสา B และเสา C ความสูงของเสา A กับ เสา B เท่ากับ 5 เมตร และ 7 เมตร ตามลำดับ ถ้าเสา A อยู่ห่างจาก เสา B อยู่ 3 เมตร และห่างจากเสา C อยู่ 9 เมตร โดยที่จุดยอดของเสาทั้งสามต้นอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน แล้วเสา C สูงกี่เมตร
  16
  15
  13
  11
3. นกกลุ่มหนึ่งมาเกาะบนต้นบัวในบึงแห่งหนึ่ง ถ้าเกาะต้นละ 2 ตัวจะเหลือบัว 1 ต้น ถ้าเกาะต้นละตัว จะ
  1
  3
  4
  5
4. มีน้ำส้ม 56 ลิตร เททิ้งไป 8 ลิตร แล้วเติมน้ำมะม่วงแทน 8 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน เททิ้ง 8 ลิตร อีกครั้ง แล้วเติมน้ำมะม่วงอีก 8 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน ถามว่าอัตราส่วนของน้ำมะม่วงต่อน้ำส้มในของผสมสุดท้ายเป็นเท่าไร
  18:30
  15:25
  10:45
  13:38
5. ถ้าขณะนี้ เป็นเวลา 06.00 น. เข็มสั้นกับเข็มยาวจะทำมุมตรงกันในอีกกี่นาที
  1 ชั่วโมง 52 นาที
  1 ชั่วโมง 46 นาที
  2 ชั่วโมง 1/11 นาที
  2 ชั่วโมง 5/11 นาที
6. เขียน 15,790,000,000,000,000,000,000 ในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์ เมื่อ 0.1 < n < 1 แล้ว n = ?
  21
  22
  23
  24
7. ภาพสไลด์ขนาด 1.5x2 ตารางเซนติเมตร เมื่อฉายบนจอภาพได้ภาพขยายที่มีพื้นที่ภาพเป็น 400 เท่า ความยาวของเส้นรอบรูปของภาพบนจอเป็นกี่เซนติเมตร
  120
  140
  160
  180
8. ปัจจุบันมานะอายุมากกว่ามานพอยู่ 18 ปี และผลคูณของอายุทั้งสอง เป็น 4 เท่าของผลคูณของอายุทั้งสองคนเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมานะและมานพมีอายุรวมกันกี่ปี
  76
  78
  80
  82
9. จงหาค่าของ √((2012)(2010)(2008)(2006)+ 16) ตอบในรูปจำนวนเต็ม
  4,036,081
  4,036,076
  4,036,071
  4,036,066
10. ซื้อลูกอมมา 2 เม็ด 1 บาท และขายไป 4 เม็ด 3 บาท พบว่าส่วนที่เป็นกำไรสามารถนำไปซื้อลูกอมมาได้เพิ่มอีก 5 เม็ด อยากทราบว่าเดิมเขาซื้อลูกอมมากี่เม็ด
  5
  8
  10
  12
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile