คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของ 6,000 มีค่าเท่ากับเท่าใด
  19,304
  19,434
  19,344
  19,314
2. กรวยตันถูกตัดด้านบนโดยระนาบที่ขนานกับฐาน ทำให้รัศมีด้านบนของรอยตัดยาว 6 ซม. ถ้ารัศมีของฐาน ยาว 8 ซม. และความสูงของฐานถึงรอยตัดเป็น 6 ซม. ปริมาตรส่วนที่เหลือและปริมาตรส่วนที่ถูกตัดออก
  3
  296 π
  216 π
  80 π
3. สนามวงกลมมีความยาวโดยรอบ 400 เมตร ซึ่ง ก, ข และ ค ขับรถด้วยอัตราเร็ว 40, 50 และ 15 m/s ตามลำดับ หาก ก, ข, ค เริ่มขับรถรอบสนามพร้อมกัน ณ จุดเดียวกัน นานกี่นาที ทั้ง 3 คนจึงจะมาถึง
  3
  10 นาที
  20 นาที
  8/3 นาที
4. เสา 3 ต้น คือ เสาA เสา B และเสา C ความสูงของเสา A กับ เสา B เท่ากับ 5 เมตร และ 7 เมตร ตามลำดับ ถ้าเสา A อยู่ห่างจาก เสา B อยู่ 3 เมตร และห่างจากเสา C อยู่ 9 เมตร โดยที่จุดยอดของเสาทั้งสามต้นอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน แล้วเสา C สูงกี่เมตร
  16
  15
  13
  11
5. ภาพสไลด์ขนาด 1.5x2 ตารางเซนติเมตร เมื่อฉายบนจอภาพได้ภาพขยายที่มีพื้นที่ภาพเป็น 400 เท่า ความยาวของเส้นรอบรูปของภาพบนจอเป็นกี่เซนติเมตร
  120
  140
  160
  180
6. มีน้ำส้ม 56 ลิตร เททิ้งไป 8 ลิตร แล้วเติมน้ำมะม่วงแทน 8 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน เททิ้ง 8 ลิตร อีกครั้ง แล้วเติมน้ำมะม่วงอีก 8 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน ถามว่าอัตราส่วนของน้ำมะม่วงต่อน้ำส้มในของผสมสุดท้ายเป็นเท่าไร
  18:30
  15:25
  10:45
  13:38
7. ปัจจุบันมานะอายุมากกว่ามานพอยู่ 18 ปี และผลคูณของอายุทั้งสอง เป็น 4 เท่าของผลคูณของอายุทั้งสองคนเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมานะและมานพมีอายุรวมกันกี่ปี
  76
  78
  80
  82
8. จงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดตัดของเส้นตรง 4x + 7y = 15 และ 9x - 7y = 11 และเส้นตรงนี้ ขนานกับเส้นตรง 3x + 2y = 1
  3x + 2y = 8
  3x + 2y = 10
  3x + 2y = 6
  3x + 2y = 4
9. A = จำนวนนับทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง 99 – 20,001 ที่หารด้วย 9 ลงตัวB = ผลบวกของจำนวนนับทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง 99 – 20,001 ที่หารด้วย 9 ลงตัวแล้ว B – A = ?
  22,222,222
  22,227,183
  22,224,972
  ไม่มีข้อถูก
10. ซื้อลูกอมมา 2 เม็ด 1 บาท และขายไป 4 เม็ด 3 บาท พบว่าส่วนที่เป็นกำไรสามารถนำไปซื้อลูกอมมาได้เพิ่มอีก 5 เม็ด อยากทราบว่าเดิมเขาซื้อลูกอมมากี่เม็ด
  5
  8
  10
  12
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile