วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

,วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เซลล์ปฐมภูมิได้แก่ข้อใด
  โฟโตเซลล์
  เซลล์วอลเทอิก
  แบตเตอรี่
  เซลล์สุริยะ
2. การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการประชาชนใช้ ควรใช้วิธีการใด
  สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
  สร้างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จำนวนมาก
  สร้างเซลล์สุริยะทุกหมู่บ้าน
  สร้างโรงไฟฟ้าพลังลม
3. อุปกรณ์อะไรที่ใช้ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
  การต่อสายดิน
  การต่อสายล่อฟ้า
  สายฉนวน
  เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย
4. ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดสามเฟสเหมาะสมที่จะใช้กับสถานที่ใด
  บ้านพักอาศัย
  โรงเรียนมัธยม
  ศูนย์การค้า
  โรงงานอุตสาหกรรม
5. เพราะเหตุใดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านจึงนิยมต่อแบบขนาน
  ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า
  ประหยัดอุปกรณ์และต่อได้ง่าย
  ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากัน
  ถ้าหลอดไฟดวงหนึ่งขาด หลอดไฟดวงหนึ่งก็ยังใช้งานได้
6. เซลล์ทุติยภูมิที่ใช้ในปัจจุบันคืออะไร
  แบตเตอรี่รถยนต์
  ขดลวดทุติยภูมิ
  ถ่านไฟฉายโฟโตเซลล์
  โฟโตเซลล์
7. การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอะไร
  นิวเคลียส
  โปรตอน
  อิเล็กตรอนอิสระ
  นิวตรอน
8. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของการส่งกำลังไฟฟ้าในระยะทางไกล (ไฟฟ้าแรงสูง)
  แรงดันตกในสายน้อย
  กำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายมาก
  กำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายมาก
  ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
9. เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศสิ่งที่ควรผลิตให้เพียงพอคือข้อใด
  น้ำมันเตา
  รถยนต์ดีเซล
  พลังงานไฟฟ้า
  ถ่านลิกไนต์
10. ขดลวดที่ให้ความร้อนในเตารีด ทำจากโลหะชนิดใด
  นิกเกิลกับโครเมียม
  ทังสเตนกับอะลูมิเนียม
  ทังสเตนกับเหล็ก
  นิกเกิลกับทองแดง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile