วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

,วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของการส่งกำลังไฟฟ้าในระยะทางไกล (ไฟฟ้าแรงสูง)
  แรงดันตกในสายน้อย
  กำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายมาก
  กำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายมาก
  ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
2. สิ่งใดเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสตรง
  บัลลาสต์ที่ใช้กับหลอดวาวแสง
  ไฟฟ้าที่จ่ายไปยังบ้านพักอาศัย
  คอมมิวเตเตอร์
  หม้อแปลงไฟฟ้า
3. สิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิต
  แท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์
  สายล่อฟ้า
  ไมโครโฟน
  ไม้บรรทัดพลาสติกถูกับขนสัตว์
4. ขดลวดที่ให้ความร้อนในเตารีด ทำจากโลหะชนิดใด
  นิกเกิลกับโครเมียม
  ทังสเตนกับอะลูมิเนียม
  ทังสเตนกับเหล็ก
  นิกเกิลกับทองแดง
5. การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอะไร
  นิวเคลียส
  โปรตอน
  อิเล็กตรอนอิสระ
  นิวตรอน
6. อุปกรณ์ไฟฟ้าข้อใดที่ไม่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ
  หม้อแปลงไฟฟ้า
  โทรทัศน์
  มอเตอร์จักรเย็บผ้า
  มอเตอร์สตาร์ตรถยนต์
7. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยนั้น
  การทำลายสิ่งแวดล้อม
  ยังไม่มีประเทศผู้ผลิตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
  ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัย
  สิ้นเปลืองสิ่งก่อสร้างสูง
8. อุปกรณ์อะไรที่ใช้ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
  การต่อสายดิน
  การต่อสายล่อฟ้า
  สายฉนวน
  เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย
9. การทำให้ตัวนำไฟฟ้าเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ใด
  บริเวณที่ตัวนำวิ่งผ่าน
  ช่องระหว่างขั้วแม่เหล็ก
  ขั้วแม่เหล็ก
  ตัวนำนั้น
10. เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศสิ่งที่ควรผลิตให้เพียงพอคือข้อใด
  น้ำมันเตา
  รถยนต์ดีเซล
  พลังงานไฟฟ้า
  ถ่านลิกไนต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile