วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

,วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสตรงคืออะไร
  สวิตช์ปิด-เปิดไฟถนน
  ถ่านไฟฉาย
  เครื่องประจุแบตเตอรี่
  รถไฟฟ้า
2. เพราะเหตุใดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านจึงนิยมต่อแบบขนาน
  ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า
  ประหยัดอุปกรณ์และต่อได้ง่าย
  ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากัน
  ถ้าหลอดไฟดวงหนึ่งขาด หลอดไฟดวงหนึ่งก็ยังใช้งานได้
3. การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการประชาชนใช้ ควรใช้วิธีการใด
  สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
  สร้างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จำนวนมาก
  สร้างเซลล์สุริยะทุกหมู่บ้าน
  สร้างโรงไฟฟ้าพลังลม
4. ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดสามเฟสเหมาะสมที่จะใช้กับสถานที่ใด
  บ้านพักอาศัย
  โรงเรียนมัธยม
  ศูนย์การค้า
  โรงงานอุตสาหกรรม
5. ถ้าพบผู้ที่หมดสติเพราะไฟฟ้าช็อต ควรปฏิบัติการในข้อใดเป็นอันดับแรก
  ทำการผายปอดและนวดหัวใจทันที
  รีบให้ออกซิเจนช่วยหายใจ
  รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
  ตัดวงจรไฟฟ้า และรีบดึงผู้ป่วยออกจากสายไฟ
6. เซลล์ทุติยภูมิที่ใช้ในปัจจุบันคืออะไร
  แบตเตอรี่รถยนต์
  ขดลวดทุติยภูมิ
  ถ่านไฟฉายโฟโตเซลล์
  โฟโตเซลล์
7. ขดลวดที่ให้ความร้อนในเตารีด ทำจากโลหะชนิดใด
  นิกเกิลกับโครเมียม
  ทังสเตนกับอะลูมิเนียม
  ทังสเตนกับเหล็ก
  นิกเกิลกับทองแดง
8. การต่อสายเข้าสวิตช์ไฟฟ้า ควรต่อสายไฟฟ้าจากสายใด
  สายมีไฟ
  ต่อไม่ได้ทั้งสองสาย
  สายศูนย์
  สายใดก็ได้
9. การปฏิบัติในข้อใดที่ไม่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดอ้วน
  ทาสีอ่อนและสว่างที่ผนังอาคาร
  หมั่นทำความสะอาดโคมไฟฟ้า
  ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีวัตต์ต่ำ
10. สนามแม่เหล็กในขดลวดเกิดขึ้นได้เนื่องจากอะไร
  พันขดลวดรอบแท่งแม่เหล็ก
  กระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดตัวนำไฟฟ้า
  พันขดลวดแกนอากาศ
  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile