การวิเคราะห์สารจากสื่อที่เลือกฟังและดู

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “ฟังหู ไว้หู”� เป็นสำนวนที่มีความหมายตรงกับการรับสื่อในข้อใด
  เชื่อสื่อแรกที่ได้รับมากกว่าสื่อรองอื่นๆ
  เชื่อสื่อแรกที่ได้รับมากกว่าสื่อรองอื่นๆ
  ทำใจเป็นกลางก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อ
  ไม่ไว้วางใจสื่อที่ได้รับ� และไม่ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อ
2. สื่อประเภทใดที่เข้าถึงผู้รับสารได้มากที่สุด
  หนังสือพิมพ์
  วิทยุ� โทรทัศน์
  คอมพิวเตอร์
  นิทรรศการ
3. การติดตามสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มีจุดประสงค์ในการรับสารอย่างไร
  เพื่อพัฒนาจิตใจ
  เพื่อรับรู้ข่าวสาร
  เพื่อประเทืองปัญญา
  เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
4. ข้อใดเป็นการรับฟังเพื่อพัฒนาจิตใจ
  การฟังข่าวบันเทิง
  การฟังบรรยายธรรมะ
  การฟังเพลงคลาสสิก
  การฟังสัมมนาวิชาการ
5. “การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาจเป็นโรคพยาธิ”� ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มีลักษณะอย่างไร
  เป็นความจริงตามธรรมชาติ
  มีความสมเหตุสมผล
  ไม่มีความเป็นไปได้
  มีความเป็นไปได้
6. ปัญหาที่พบมากในการวิเคราะห์สารจากสื่อ คือข้อใด
  สื่อ
  ผู้ส่งสาร
  ผู้รับสาร
  สิ่งแวดล้อม
7. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการฟังและการดูสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
  การจับประเด็นสำคัญ
  การตรวจสอบเปรียบเทียบ
  การวิเคราะห์ และการตีความ
  การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
8. ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็น
  ไก่เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับนก
  เราเห็นดวงดาวชัดเจนในคืนเดือนมืด
  ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
  ที่เธอปวดท้อง ฉันคาดว่าต้องเป็นเพราะกินอาหารรสจัดเกินไป
9. การติดตามข่าวสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้รับสารมีจุดประสงค์อย่างไร
  เพื่อพัฒนาจิตใจ
  เพื่อรับรู้ข่าวสาร
  เพื่อประเทืองปัญญา
  เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
10. ข้อใดเป็นการดูสื่อที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
  ทำหูทวนลม
  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
  ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
  ดูหนัง-ดูละคร แล้วย้อนดูตัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile