คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ง31203

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ใดใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล
  CPU
  RAM
  Hard disk
  Flash Drive
2. เครื่องพิมพ์ประเภทใดมีความเร็วสูงสุด
  เลเซอร์
  อิงค์เจ็ต
  ดอตเมทริก
  พล็อตเตอร์
3. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่แปลงไฟบ้านเป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
  Case
  AC Adapter
  Power Supply
  UPS
4. อุปกรณ์ใดเป็นทั้งอุปกรณ์ Inputและ Output
  Keyboard
  Mouse
  Hard Disk
  Scanner
5. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล
  จอภาพ
  เครื่องพิมพ์
  ลำโพง
  เคส
6. ถ้าต้องการต่อสายแป้นพิมพ์ต้องต่อเข้ากับจุดใด
  PS/2 สีม่วง
  PS/2 สีเขียว
  ParallelPort
  Serial Port
7. ถ้าต้องการพิมพ์ภาพที่มีสีสันควรใช้เครื่องพิมพ์แบบใด
  เลเซอร์
  อิงค์เจ็ต
  ดอตเมทริก
  พล็อตเตอร์
8. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  ฮาร์ดแวร์
  ซอฟต์แวร์
  พีเพิลแวร์
  อินเทอร์เน็ต
9. อุปกรณ์ใดใช้แปลงภาพถ่ายเป็นไฟล์ภาพในคอมพิวเตอร์
  Scanner
  Printer
  Plotter
  Harddisk
10. UPS ทำหน้าที่อะไร
  สำรองข้อมูล
  ป้องกันไฟฟ้า
  เก็บข้อมูล
  จ่ายไฟทดแทน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile