คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ง31203

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายมักเรียกสั้นๆ ว่า
  Sound Card
  Modem Card
  VGA Card
  LAN Card
2. อุปกรณ์ใดใช้แปลงภาพถ่ายเป็นไฟล์ภาพในคอมพิวเตอร์
  Scanner
  Printer
  Plotter
  Harddisk
3. ข้อใดแสดงความหมายของคอมพิวเตอร์ดีที่สุด
  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
  ควบคุมการทำงานด้วยซอฟต์แวร์
  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  สามารถใช้งานกับอินเทอร์เน็ต
4. ข้อใดคือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
  โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
  ผลสรุปของคอมพิวเตอร์
  เอกสารที่สร้างจากคอมพิวเตอร์
  แป้นพิมพ์
5. ถ้าต้องการพิมพ์ภาพที่มีสีสันควรใช้เครื่องพิมพ์แบบใด
  เลเซอร์
  อิงค์เจ็ต
  ดอตเมทริก
  พล็อตเตอร์
6. UPS ทำหน้าที่อะไร
  สำรองข้อมูล
  ป้องกันไฟฟ้า
  เก็บข้อมูล
  จ่ายไฟทดแทน
7. วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากไวรัสบูตเซกเตอร์ต้องทำอย่างไร
  ต้องบูตจากเครื่องที่ไม่มีไวรัส
  สแกนไวรัส
  ต้องใช้การ์ดพิเศษ
  ต้องฟอร์แมตเครื่อง
8. อุปกรณ์ใดไม่ใช่อุปกรณ์รับข้อมูล
  แป้นพิมพ์
  เมาส์
  สแกนเนอร์
  โปรเจกเตอร์
9. อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบใดที่นำมาใช้แทนแผ่นดิสก์
  Flash Drive
  CD-RW
  Hard Disk
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่จัดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
  Input Unit
  Output Unit
  Process Unit
  CPU
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile