แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บัวเป็นคนรักความสวยงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าแสดงออก และชอบศิลปะ บัวควรประกอบอาชีพใด
  จิตรกร
  มัณฑนากร
  แอร์โฮสเตส
  นักออกแบบแฟชั่น
2. คำข้อใดอ่านออกเสียง “อัน”
  บุญญาธิการ
  กิจกรรม
  บริการ
  จาบัลย์
3. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  นฤบดี อ่านว่า นับ-รึ-ดี
  พฤกษ์ อ่านว่า พะ-รึก
  มฤคี อ่านว่า มะ-รึ-คี
  ทฤษฎี อ่านว่า ทิ-สะ-ดี
4. คำข้อใดมี 5 พยางค์
  ประวัติศาสตร์
  อัจฉริยะ
  อาณาจักร
  จันทรคติ
5. คำข้อใดเป็นคำชนิดเดียวกับ “เถลไถล”
  หลากหลาย
  เกลื่อนกลาด
  พลิกแพลง
  แคล้วคลาด
6. ข้อใดเขียนผิด
  สวรรค์
  ภาพยนต์
  อนุสรณ์
  อาจารย์
7. อาชีพใดต้องทำงานภายใต้คำสั่งของเจ้านาย
  จิตรกร
  ช่างตัดเสื้อผ้า
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  พนักงานห้างสรรพสินค้า
8. ข้อใดใช้บุพบทผิด
  โหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง
  ท่านให้ความเมตตาต่อผมมาก
  เราจะทำงานเพื่อเธอ
  หมอผีบอกมนตร์ต่อเขา
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อฆ่าเสียง
  คำที่มาจากภาษาอังกฤษต้องใส่ทัณฑฆาตทุกคำ
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อความสวยงาม
  ไม้ทัณฑฆาตไม่ใช่เครื่องหมายในการเขียน
10. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างไร
  เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริงบ่อยๆ
  เรียนต่อในสายที่นำไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
  ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
  ฝึกทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพจากประสบการณ์จริง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile