แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเขียนตัวการันต์ถูกต้อง
  ลิต์ฟ
  มอเตอร์ไซด
  ซุปเปอร์มาร์เกต
  การตูน
2. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย
  ชายฉกรรจ์ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร
  ผู้ใหญ่หลอกหลอนให้เด็กขายยาเสพติด
  ครูคร่ำครึอยู่กับระเบียบวินัย
  แดนอ้วกเป็นเลือด
3. บัวเป็นคนรักความสวยงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าแสดงออก และชอบศิลปะ บัวควรประกอบอาชีพใด
  จิตรกร
  มัณฑนากร
  แอร์โฮสเตส
  นักออกแบบแฟชั่น
4. ข้อใดเป็นคำในมาตราแม่ กก ทุกคำ
  จดหมาย ฉบับ
  ราญ รบ
  ผาสุก สุข
  นาค หยุด
5. การสร้างอาชีพมีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
  ช่วยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
  สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
  ช่วยให้มีหน้าตาทางสังคมเท่าเทียมกับคนอื่น
6. ข้อใดมีคำออกเสียงวรรณยุกต์โททุกคำ
  ฟัน ฝ่า
  ว่า รู้
  ทั้ง น้อง
  กว้าง โต้
7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อฆ่าเสียง
  คำที่มาจากภาษาอังกฤษต้องใส่ทัณฑฆาตทุกคำ
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อความสวยงาม
  ไม้ทัณฑฆาตไม่ใช่เครื่องหมายในการเขียน
8. อาชีพใดต้องทำงานภายใต้คำสั่งของเจ้านาย
  จิตรกร
  ช่างตัดเสื้อผ้า
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  พนักงานห้างสรรพสินค้า
9. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า “อรุณสวัสดิ์”
  ขัณฑสกร
  สัประยุทธ์
  ทัศนศึกษา
  กตัญญู
10. ใครมีมารยาทในการทำงาน
  มิ้นพูดจาไพเราะกับแป้ง
  นุชทำงานร่วมกันเป็นทีม
  เก่งแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน
  กายตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile