แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีตัวสะกดด้วยแม่กนมากที่สุด
  ฉันชอบเรียนภาษาไทย
  เพลงลูกทุ่งกำลังดัง
  ถนนในหมู่บ้านฉันสะอาด
  นักเรียนชอบอ่านหนังสือ
2. อาชีพใดต้องทำงานภายใต้คำสั่งของเจ้านาย
  จิตรกร
  ช่างตัดเสื้อผ้า
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  พนักงานห้างสรรพสินค้า
3. ข้อใดเป็นคำในมาตราแม่ กก ทุกคำ
  จดหมาย ฉบับ
  ราญ รบ
  ผาสุก สุข
  นาค หยุด
4. คุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพอิสระคืออะไร
  ความอดทน
  ความตรงต่อเวลา
  ความเห็นอกเห็นใจ
  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
5. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  นฤบดี อ่านว่า นับ-รึ-ดี
  พฤกษ์ อ่านว่า พะ-รึก
  มฤคี อ่านว่า มะ-รึ-คี
  ทฤษฎี อ่านว่า ทิ-สะ-ดี
6. ใครมีมารยาทในการทำงาน
  มิ้นพูดจาไพเราะกับแป้ง
  นุชทำงานร่วมกันเป็นทีม
  เก่งแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน
  กายตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
7. ข้อใดเป็นอักษรควบแท้ทุกคำ
  กว้างขวาง พลุกพล่าน
  กษัตรา สร้าง
  พุทรา เผลอไผล
  ไซร้ น้ำพริก
8. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างไร
  เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริงบ่อยๆ
  เรียนต่อในสายที่นำไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
  ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
  ฝึกทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพจากประสบการณ์จริง
9. ข้อใดใช้บุพบทผิด
  โหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง
  ท่านให้ความเมตตาต่อผมมาก
  เราจะทำงานเพื่อเธอ
  หมอผีบอกมนตร์ต่อเขา
10. นักเรียนจะวิเคราะห์อาชีพเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพ
  1
  วิเคราะห์สวัสดิการ
  วิเคราะห์บุคลิกภาพ
  วิเคราะห์ความสามารถ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile