แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพอิสระคืออะไร
  ความอดทน
  ความตรงต่อเวลา
  ความเห็นอกเห็นใจ
  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
2. คำข้อใดมี 5 พยางค์
  ประวัติศาสตร์
  อัจฉริยะ
  อาณาจักร
  จันทรคติ
3. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า “อรุณสวัสดิ์”
  ขัณฑสกร
  สัประยุทธ์
  ทัศนศึกษา
  กตัญญู
4. ข้อใดมีคำออกเสียงวรรณยุกต์โททุกคำ
  ฟัน ฝ่า
  ว่า รู้
  ทั้ง น้อง
  กว้าง โต้
5. การสร้างอาชีพมีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
  ช่วยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
  สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
  ช่วยให้มีหน้าตาทางสังคมเท่าเทียมกับคนอื่น
6. บัวเป็นคนรักความสวยงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าแสดงออก และชอบศิลปะ บัวควรประกอบอาชีพใด
  จิตรกร
  มัณฑนากร
  แอร์โฮสเตส
  นักออกแบบแฟชั่น
7. ข้อใดใช้บุพบทผิด
  โหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมือง
  ท่านให้ความเมตตาต่อผมมาก
  เราจะทำงานเพื่อเธอ
  หมอผีบอกมนตร์ต่อเขา
8. ข้อใดมีคำกริยาบอกการเปรียบเทียบ
  แม่กล่อมน้องนอน
  นกเขาขันได้ไพเราะ
  ดวงหน้าน้องเหมือนพี่ชาย
  เจนเป็นคนอ้วน
9. คำข้อใดเป็นคำชนิดเดียวกับ “เถลไถล”
  หลากหลาย
  เกลื่อนกลาด
  พลิกแพลง
  แคล้วคลาด
10. ข้อใดเป็นอักษรควบไม่แท้
  ตราด
  ทรวดทรง
  เปรี้ยว
  แกว่ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile