ข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

,ข้อสอบปลายภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมศรีแต่งงานแล้วในเดือนมกราคม พอเดือนมีนาคมเริ่มมีประจำเดือนวันแรก 15 มีนาคม ระยะเวลาใดที่สมศรีร่วมหลับนอนกับสามีแล้วตั้งครรภ์ได้ง่ายที่สุด
  1-4 เมษายน
  27-30 มีนาคม
  20-23 มีนาคม
  15-20 มีนาคม
2. epiglottis หรือฝาปิดกล่องเสียงทำหน้าที่อย่างใดในระบบย่อยอาหาร
  กั้นอาหารเอาไว้ในกระเพาะในช่วงย่อยอาหาร
  เป็นแหล่งสร้างเอนไซม์สำคัญ
  กั้นอาหารไม่ให้ลงไปยังปอด
  ทำหน้าที่ดูดซึมอาหาร
3. ถ้าในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ปราศจากแบคทีเรียชนิด Escherichia coil แล้วจะมีผลทำให้
  ร่างกายขาดวิตามินบางอย่าง
  การสลายกากอาหารเป็นไปได้ช้า
  เกิดการสะสมสารพิษบางอย่าง
  ร่างกายจะมีสุขภาพดีขึ้น
4. หน้าที่สำคัญของตับอ่อน คือ
  สร้างเอนไซม์
  สร้างเอนไซม์และฮอร์โมน
  สร้างฮอร์โมน
  สร้างน้ำดีและเอนไซม์
5. อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้คือ
  อสุจิ
  รังไข่
  อัณฑะ
  ไข่
6. ในเรื่องของการผสมพันธุ์ สิ่งใดต่อไปนี้ต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
  ไส้เดือนดิน
  แมลงสาบ
  ไฮดรา
  พลานาเรีย
7. ช่องคลอดไม่ได้ทำหน้าที่ใด
  ทางผ่านของทารก
  ทางผ่านของประจำเดือน
  ทางผ่านของปัสสาวะ
  ทางผ่านของอสุจิเข้าผสมกับไข่
8. เราสามารถที่จะกลืนน้ำลายพร้อม ๆ กับหายใจได้หรือไม่
  ได้ เพราะมีหลอดลมกับหลอดอาหารแยกกัน
  ไม่ได้ เพราะมี epiglottis ปิดหลอดลม
  ได้ เพราะมี epiglottis ปิดหลอดลม
  ไม่ได้ เพราะมี epiglottis ปิดหลอดอาหาร
9. ข้อใดไม่ได้อยู่ในระบบสืบพันธุ์เพศชาย
  อัณฑะ
  ท่อนำไข่
  ท่อนำอสุจิ
  หลอดเก็บอสุจิ
10. การคุมกำเนิดวิธีใดได้ผลดีที่สุด
  วิธีธรรมชาติ
  การผ่าตัดทำหมัน
  คุมกำเนิดโดยใช้สารเคมี
  คุมกำเนิดโดยอุปกรณ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile