ข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

,ข้อสอบปลายภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขณะที่ท่านเคี้ยวข้าวอยู่ในปากเพียงชั่วครู่ ข้าวจะถูกย่อยสลายเป็น
  เดกซ์ทริน
  เรนนิน
  ไซม์
  เพปไทด์
2. น้ำย่อยใดต่อไปนี้ไม่ใช่น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  เรนนิน
  ไลเปส
  ทริปซิน
  เพปซิโนเจน
3. ทารกในหลอดแก้วถือว่าเป็น
  การผสมเทียมวิธีหนึ่ง
  การถ่ายฝากตัวอ่อนวิธีหนึ่ง
  เป็นการเพาะเลี้ยงเด็กในหลอดแก้วจนถึงระยะคลอด
  ก และ ข ถูก
4. สมศรีแต่งงานแล้วในเดือนมกราคม พอเดือนมีนาคมเริ่มมีประจำเดือนวันแรก 15 มีนาคม ระยะเวลาใดที่สมศรีร่วมหลับนอนกับสามีแล้วตั้งครรภ์ได้ง่ายที่สุด
  1-4 เมษายน
  27-30 มีนาคม
  20-23 มีนาคม
  15-20 มีนาคม
5. ส่วนใดของลำไส้เล็ก ที่มีการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากที่สุด
  ดูโอดีนัม
  เจจูนัม
  ไอเลียม
  พิลอริก
6. ข้อใดที่ผิดจากความเป็นจริง
  เซลล์ที่บุผนังลำไส้ใหญ่สามารถดูดน้ำ เกลือแร่ และวิตามินได้ ยกเว้น กลูโคส
  การกินอาหารที่มีกาก เช่น ผลไม้ ผัก และการออกกำลังกายช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติดี
  วิธีตรวจสอบว่าไส้ติ่งอักเสบหรือไม่ อาจทำได้โดยกดบริเวณท้องน้อยด้านขวา
  การสำลักขณะกลืนอาหารมักเนื่องจากอาหารพลัดตกลงไปในหลอดลมและฝาปิดกล่องเสียงเปิด
7. ในเรื่องของการผสมพันธุ์ สิ่งใดต่อไปนี้ต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
  ไส้เดือนดิน
  แมลงสาบ
  ไฮดรา
  พลานาเรีย
8. ลำดับของสารจากโมเลกุลใหญ่ไปยังโมเลกุลเล็ก ที่ถูกต้องเป็นดังนี้
  โปรตีน ไดเพปไทด์ เพปไทด์ กรดอะมิโน
  โปรตีน เพปไทด์ ไดเพปไทด์ กรดอะมิโน
  กรดอะมิโน เพปไทด์ ไดเพปไทด์ โปรตีน
  เพปไทด์ โปรตีน ไดเพปไทด์ กรดอะมิโน
9. หญิงอายุประมาณเท่าใด จึงจะเริ่มมีประจำเดือน
  12 ปี
  15 ปี
  17 ปี
  19 ปี
10. เมื่อคอร์ปัสลูเทียมสลายตัวภายในสองสัปดาห์ย่อมแสดงว่า
  การฝังตัวจะเกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์
  การเกิดคลีเวจของเอ็มบริโอไม่สมบูรณ์
  ประจำเดือนในเดือนนั้นผิดปกติ
  ไม่มีปฏิสนธิเกิดขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile