ข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

,ข้อสอบปลายภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนใดของลำไส้เล็ก ที่มีการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากที่สุด
  ดูโอดีนัม
  เจจูนัม
  ไอเลียม
  พิลอริก
2. ขณะที่ท่านเคี้ยวข้าวอยู่ในปากเพียงชั่วครู่ ข้าวจะถูกย่อยสลายเป็น
  เดกซ์ทริน
  เรนนิน
  ไซม์
  เพปไทด์
3. ข้อความใดที่ไม่จริง สำหรับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  ลูกวัวมีลักษณะแตกต่างกันได้
  สิ่งมีชีวิต 2 ชีวิต แต่ละชนิดมีเพศเดียว
  นิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับนิวเคลียสเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
  มีการผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
4. อุณหภูมิเฉลี่ยในถุงอัณฑะของคนควรจะเป็นเท่าใด
  37 ํ C
  30 ํ C
  34 ํ C
  40 ํ C
5. น้ำย่อยชนิดใดมีการหลั่งที่ลำไส้เล็กของคน
  อะไมเลส เรนนิน
  อะไมเลส ลิเพส
  ไลเปส เพปซิน
  เพปซิน ทริปซิน
6. ในขณะเคี้ยวข้าว จะรู้สึกว่ามีรสหวานเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  มีน้ำตาลอยู่ในข้าว
  ข้าวมีรสหวานอยู่แล้ว
  น้ำลายทำให้เกิดความหวาน
  เอนไซม์ในน้ำลายเปลี่ยนข้าวให้เป็นน้ำตาล
7. การสร้างตัวอสุจิมีการแบ่งเซลล์แบบใด
  ไมโทซิสเท่านั้น
  ไมโอซิสเท่านั้น
  ไมโทซิสแล้วจึงไมโอซิส
  ไมโอซิสแล้วจึงไมโทซิส
8. น้ำถือเป็นสารสำคัญที่จะต้องใช้ในร่างกายเพราะ
  ให้พลังงาน
  สร้างเสริมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหมือนโปรตีน
  ช่วยในการย่อย ขับถ่ายของเสีย ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
  ส่งสารเคมี ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย
9. อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้คือ
  อสุจิ
  รังไข่
  อัณฑะ
  ไข่
10. การคุมกำเนิดวิธีใดได้ผลดีที่สุด
  วิธีธรรมชาติ
  การผ่าตัดทำหมัน
  คุมกำเนิดโดยใช้สารเคมี
  คุมกำเนิดโดยอุปกรณ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile