ข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

,ข้อสอบปลายภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีเพดานอยู่ภายในปาก เพื่อ
  เคี้ยวอาหารและหายใจในเวลาเดียวกัน
  เก็บอาหารไว้ในปากได้นานขึ้น
  ลิ้มรสอาหารได้ดีขึ้น
  ใช้ดมกลิ่นเหยื่อ
2. ส่วนใดของลำไส้เล็ก ที่มีการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากที่สุด
  ดูโอดีนัม
  เจจูนัม
  ไอเลียม
  พิลอริก
3. น้ำถือเป็นสารสำคัญที่จะต้องใช้ในร่างกายเพราะ
  ให้พลังงาน
  สร้างเสริมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหมือนโปรตีน
  ช่วยในการย่อย ขับถ่ายของเสีย ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
  ส่งสารเคมี ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย
4. ทางเดินอาหารส่วนใดของคนถือว่ามีกระบวนการย่อยทางเคมีที่แท้จริง เป็นส่วนแรก
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ไส้ตรง
5. การสร้างตัวอสุจิมีการแบ่งเซลล์แบบใด
  ไมโทซิสเท่านั้น
  ไมโอซิสเท่านั้น
  ไมโทซิสแล้วจึงไมโอซิส
  ไมโอซิสแล้วจึงไมโทซิส
6. สูตรฟันแท้ของคนเรา ข้อใดถูกต้อง
  2 1 2 3
  2 1 3 2
  2 1 0 2
  2 1 2 1
7. โครงสร้างคู่ใดของเอ็มบริโอที่ทำหน้าที่เหมือนกัน
  แอลแลนทอยส์ ปอด
  แอลแลนทอยส์ ถุงน้ำคร่ำ
  แอลแลนทอยส์ รก
  รก ถุงน้ำคร่ำ
8. อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้คือ
  อสุจิ
  รังไข่
  อัณฑะ
  ไข่
9. epiglottis หรือฝาปิดกล่องเสียงทำหน้าที่อย่างใดในระบบย่อยอาหาร
  กั้นอาหารเอาไว้ในกระเพาะในช่วงย่อยอาหาร
  เป็นแหล่งสร้างเอนไซม์สำคัญ
  กั้นอาหารไม่ให้ลงไปยังปอด
  ทำหน้าที่ดูดซึมอาหาร
10. ในการพัฒนาฟันกรามมีประโยชน์สำหรับสัตว์ในการ
  ส่งเสียงได้ดีขึ้น
  หายใจได้ง่ายขึ้น
  ดูหน้าตาดีขึ้น
  ปรับตัวได้กับอาหารต่างชนิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile