เคมี ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาชนะบรรจุชนิดใดที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดในการรีไซเคิล
  พลาสติกม้วน
  แก้ว
  พีวีซี
  โพลีสไตรีน
2. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  การทำนาเกลือ
  การเกิดลูกเห็บ
  การชุบเคลือบโลหะ
  การเกิดผลึกของจุนสี
3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดใดมีจุดเดือดต่ำสุด
  น้ำมันเบนซิน
  ยางมะตอย
  ก๊าซหุงต้ม
  น้ำมันหล่อลื่น
4. สัญลักษณ์ธาตุคลอรีนคือข้อใด
  Cl
  C
  Cr
  Co
5. ธาตุใดต่อไปนี้มีชื่อทั้งภาษาละตินและภาษาอังกฤษ
  Pt
  H
  N
  W
6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอากาศ
  เป็นของไหล
  อุณหภูมิเปลี่ยนเมื่อความดันเปลี่ยน
  เป็นของผสม
  ไม่มีมวล
7. เราสามารถช่วยลดปัญหาขยะได้มากที่สุดด้วยการรีไซเคิล สารในข้อใด
  กระดาษ
  ไม้อัด
  พลาสติก
  โลหะ
8. ภายใต้ความดันสูงและอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติ ก๊าซถูกทำให้เป็นของเหลวได้ก๊าซชนิดแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบโดยบังเอิญว่าทำให้เป็นของเหลวคือก๊าซใด
  ไนโตรเจน
  ออกซิเจน
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจนไดออกไซด์
9. ธาตุอโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้คือข้อใด
  แกร์ไฟต์
  ปรอท
  โบรอน
  กำมะถัน
10. สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่คอลลอยด์
  น้ำสลัด
  น้ำหวาน
  ฟองน้ำ
  สีทาบ้าน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile