เคมี ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำประปาจัดเป็นสารประเภทใดต่อไปนี้
  สารละลาย
  สารแขนลอย
  อิมัลชัน
  สารประกอบ
2. สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่คอลลอยด์
  น้ำสลัด
  น้ำหวาน
  ฟองน้ำ
  สีทาบ้าน
3. ธาตุใดต่อไปนี้มีชื่อทั้งภาษาละตินและภาษาอังกฤษ
  Pt
  H
  N
  W
4. เราสามารถช่วยลดปัญหาขยะได้มากที่สุดด้วยการรีไซเคิล สารในข้อใด
  กระดาษ
  ไม้อัด
  พลาสติก
  โลหะ
5. สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถสกัดแยกด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ
  คลอโรฟิลล์จากใบไม้
  น้ำมันหอมจากขิง
  กลิ่นตะไคร้หอม
  น้ำมันจากหญ้าแฝก
6. สารเคมีใดที่ใช้ในกระบวนการสกัดน้ำมันจากถั่วเหลือง
  คลอโรฟอร์ม
  น้ำ
  เฮกซิน
  อะซิโตน
7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดสนิมเหล็ก
  การสุกของผลไม้
  การแยกน้ำดว้นไฟฟ้า
  การตกผลึกสารส้ม
8. อนุภาคของสสารอยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดในสถานะใด
  ของเหลว
  ของแข็ง
  ก๊าซ
  ถูกทุกข้อ
9. สัญลักษณ์ธาตุคลอรีนคือข้อใด
  Cl
  C
  Cr
  Co
10. หัวไม้ขีดไฟมีธาตูในองค์ประกอบคือข้อใค
  โซเดียม
  กำมะถัน
  โพแทสเซียม
  ฟอสฟอรัส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile