เคมี ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภายใต้ความดันสูงและอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติ ก๊าซถูกทำให้เป็นของเหลวได้ก๊าซชนิดแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบโดยบังเอิญว่าทำให้เป็นของเหลวคือก๊าซใด
  ไนโตรเจน
  ออกซิเจน
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจนไดออกไซด์
2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอากาศ
  เป็นของไหล
  อุณหภูมิเปลี่ยนเมื่อความดันเปลี่ยน
  เป็นของผสม
  ไม่มีมวล
3. สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่คอลลอยด์
  น้ำสลัด
  น้ำหวาน
  ฟองน้ำ
  สีทาบ้าน
4. สัญลักษณ์ธาตุคลอรีนคือข้อใด
  Cl
  C
  Cr
  Co
5. อนุภาคของสสารอยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดในสถานะใด
  ของเหลว
  ของแข็ง
  ก๊าซ
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  การทำนาเกลือ
  การเกิดลูกเห็บ
  การชุบเคลือบโลหะ
  การเกิดผลึกของจุนสี
7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดสนิมเหล็ก
  การสุกของผลไม้
  การแยกน้ำดว้นไฟฟ้า
  การตกผลึกสารส้ม
8. อาหารกระป๋องในปัจจุบันบรรจุในภาชนะโลหะชนิดใด
  ดีบุกเคลือบสี
  ดีบุก
  เหล็กกล้าหุ้มดีบุก
  เหล็กกล้าหุ้มสังกะสี
9. ธาตุอโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้คือข้อใด
  แกร์ไฟต์
  ปรอท
  โบรอน
  กำมะถัน
10. ธาตุใดต่อไปนี้มีชื่อทั้งภาษาละตินและภาษาอังกฤษ
  Pt
  H
  N
  W
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile