ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Y is for _______________.
  long
  pan
  yellow

2. Y is for _______________.
  long
  pan
  yellow

3. X is for _______________.
  x-ray
  window
  map

4. A : I __________ three dolls.
  has
  have
  had

5. __________ มีความหมายว่า แกะ
  sheep
  dog
  goat

6. __________ มีความหมายว่า นกแก้ว
  bee
  duck
  parrot

7. __________ มีความหมายว่า ข้าว
  rice
  salad
  sandwich

8. Y is for _______________.
  long
  pan
  yellow

9. __________ มีความหมายว่า ขนมเค้ก
  milk
  ice
  cake

10. __________ มีความหมายว่า แกะ
  sheep
  dog
  goat

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile