ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A : I __________ three dolls.
  has
  have
  had

2. __________ มีความหมายว่า แกะ
  sheep
  dog
  goat

3. __________ มีความหมายว่า ข้าว
  rice
  salad
  sandwich

4. Z is for _______________.
  zero
  none
  sun

5. __________ มีความหมายว่า นกแก้ว
  bee
  duck
  parrot

6. X is for _______________.
  x-ray
  window
  map

7. __________ มีความหมายว่า นกแก้ว
  bee
  duck
  parrot

8. __________ มีความหมายว่า แมงมุม
  ant
  spider
  fish

9. X is for _______________.
  x-ray
  window
  map

10. __________ มีความหมายว่า ข้าว
  rice
  salad
  sandwich

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile