กาพย์พระไชยสุริยา ม.1 ภาคเรียนที่ 2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด
  กลอนแปด
  กาพย์ยานี ๑๑
  ร่ายสุภาพ
  โคลงสี่สุภาพ
2. ข้อใดใช้โวหารสัทพจน์
  ค้อนทองเสียงร้องป๋องเเป๋ง
  ลิงค่างโจนโผนหกหัน
  ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
  ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
3. สำนวนใดจัดอยู่ในกาลกิณี ๔ ประการ
  เมตตากรุณาสามัญ จะได้ไปสวรรค์
  อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี
  ลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
  ข้าวปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์
4. สิ่งใดที่ผู้แต่งกาพย์พระไชยสุริยา ไม่ได้จัดไว้ในเรื่อง
  การแต่งคำประพันธ์
  เรื่องของต้นไม้
  เรื่องของสัตว์
  เรื่องของนรก-สวรรค์
5. คำว่า ชีบา หมายความว่าอย่างไร
  นักบวชผู้หญิง
  นักบวชผู้ชาย
  นักบวชผู้รู้
  พระดาบส
6. ข้อความใดแสดงให้เห็นความพอเพียงด้านทรัพยากร
  สุขเกษมเปรมปรีดิ์วิมาน อิ่มหนำสำราญ
  เดชะบุณกุศลหนหลัง สิ่งใดดังใจหวัง
  เห็นภัยในขันธสันดาน ตัดห่วงบ่วงมาร
  ข้าวปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์
7. คำว่า ตรีชา หมายความว่าอย่างไร
  เล่นดนตรี
  ๓ โบสถ์
  ดูถูก
  ยกย่อง
8. คำประพันธ์ประเภทใดไม่อยู่ในกาพย์พระไชยสุริยา
  กาพย์ยานี ๑๑
  กายพ์ฉบัง ๑๖
  กาย์สุรางคนางค์ ๒๘
  โคลงสี่สุภาพ
9. ข้อใดเป็นชื่อนก
  พญาครุฑ
  พญาลอ
  พญายม
  พยาบาล
10. ข้อใดคือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ในกาพย์พระไชยสุริยา
  มีสัมผัสภายในวรรค
  มีการสอดแทรกคำสอนทุกวรรค
  มีคติเตือนใจ
  วรรณคดีสโมสรยกย่อง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile