กาพย์พระไชยสุริยา ม.1 ภาคเรียนที่ 2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่า ตรีชา หมายความว่าอย่างไร
  เล่นดนตรี
  ๓ โบสถ์
  ดูถูก
  ยกย่อง
2. ศฤงคาร หมายความว่าอย่างไร
  อาคารที่มีค่า
  ทรัพย์สมบัติ
  อาศรมของพระฤาษี
  บุคลลที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์
3. แนวคิดเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาตรงกับข้อใด
  บ้านเมืองร่มเย็นเพราะมีผู้ปกครองที่ดี
  ข้าราชการเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน
  เหตุการณ์ร้ายหรือดีขึ้นอยู่กับเทพยดาผู้บันดาล
  ถ้าคนในสังคมแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เห็นแก่ตัวจะทำให้บ้ามเองล่มสลาย
4. คำว่า ชีบา หมายความว่าอย่างไร
  นักบวชผู้หญิง
  นักบวชผู้ชาย
  นักบวชผู้รู้
  พระดาบส
5. สำนวนใดมีตัวสะกดในแม่กงมากที่สุด
  ข้าวปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์
  ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง
  ขึ้นกดบทอัศจรรย์ เสียงครื้นครั่นชั้นเขาหลวง
  เบียดเบียนส่อเสียดฉ้อฉล บาปกรรมนำตน
6. ข้อความใดแสดงให้เห็นความพอเพียงด้านทรัพยากร
  สุขเกษมเปรมปรีดิ์วิมาน อิ่มหนำสำราญ
  เดชะบุณกุศลหนหลัง สิ่งใดดังใจหวัง
  เห็นภัยในขันธสันดาน ตัดห่วงบ่วงมาร
  ข้าวปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์
7. ข้อใด มีความหมายว่านางผู้เป็นใหญ่
  เยาวมาลย์
  อรไท
  สุมาลี
  ยุพิน
8. สำนวนใดตรงกับคำว่า กลียุค
  ข้าเฝ้าเหล่าเสนา หนีไปหาพาราไกล
  ถือน้ำร่ำเข้าไป แต่น้ำใจไม่นำพา
  ไม่จำคำพระเจ้า เหไปเข้าภาษาไสย์
  น้ำป่าเข้าธานี ก็ไม่มีที่อาศัย
9. คำว่า ศีรษะไม้ หมายความว่าอย่างไร
  หัวล้าน
  หัวดื้อ
  หัวแข็ง
  หัวโจก
10. สิ่งใดที่ผู้แต่งกาพย์พระไชยสุริยา ไม่ได้จัดไว้ในเรื่อง
  การแต่งคำประพันธ์
  เรื่องของต้นไม้
  เรื่องของสัตว์
  เรื่องของนรก-สวรรค์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile