เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.3 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากโจทย์ข้อ 13. คำตอบคือข้อใด
  14,020 บาท
  13,020 บาท
  14,002 บาท
  13,002 บาท
2. 11,378 + 46,534 = .......
  67,912
  69,712
  57,912
  59,712
3. คำตอบของโจทย์ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  41,800 + 23,000 = .......
  31,676 + 52,304 = .......
  76,525 – 11,293 = .......
  93,676 – 15,323 = .......
4. กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ A ราคา 38,640 บาท กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ B แพงกว่ากล้องถ่ายรูปยี่ห้อ A 4,510 บาท กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ B ราคากี่บาท
  43,180 บาท
  43,280 บาท
  43,380 บาท
  43,480 บาท
5. พี่มีเงิน 8,350 บาท น้องมีเงิน 5,670 บาท พี่และน้องมีเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือข้อใด
  จำนวนเงินของพี่
  จำนวนเงินของน้อง
  จำนวนเงินของพี่ที่มากกว่าน้อง
  จำนวนเงินของพี่และของน้องรวมกัน
6. 12,051 อ่านว่าอย่างไร
  หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
  หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่ง
  หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบเอ็ด
  หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบหนึ่ง
7. 125, 150, 175, 200 เป็นการนับเพิ่มทีละเท่าใด
  ทีละ 3
  ทีละ 4
  ทีละ 25
  ทีละ 50
8. 6,320 + 2,867 = .......
  9,187
  9,178
  8,187
  8,178
9. 1,252 1,202 1,152 1,102 เป็นการนับลดทีละเท่าใด
  ทีละ 50
  ทีละ 25
  ทีละ 5
  ทีละ 50
10. 283 + 972 = .......
  1,355
  1,255
  1,155
  1,055
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile